Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Genel

İrsaliyeyi kim düzenlemeli

Şirketimiz müşterilerinin mallarının depodan alınarak talimat verilen yere kadar nakliyesi için başka bir nakliye firmasından araç tedarik ediyoruz. İlgili firma söz konusu işlem için taşıma irsaliyesi, şirketimizin müşterisi de sevk irsaliyesi düzenlemektedir. Şirketimizin ikinci bir taşıma irsaliyesi düzenlemesine gerek olup olmadığı hususunda görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.  213 sayılı Vergi […]

Anonim şirkete ait hisse senetlerinin ilk intisap tarihi nedir?

Limited şirket statüsüne sahip şirketimiz nevi değişikliği yoluyla anonim şirkete dönüşecek olup, söz konusu nevi değişikliği nedeniyle şirket ortaklarımızın anonim şirketten alacakları hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağı hususunda görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. İyi çalışmalar. 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. […]

Kooperatif üye aidatlarının vergilendirilmesi

Kooperatifin üye aidatlarının değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirlerin ortaklara dağıtılması ve sigortacılık faaliyetiyle uğraşılması nedeniyle muafiyetten yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüşlerinizi rica ediyorum. İyi çalışmalar. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4/k maddesinde, tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden […]

İnternet sitesi açma zorunluluğuna dair son düzenlemeler

  İnternet sitesi açma zorunluluğuna dair son düzenlemeler Yavuz AKBULAK (SPK Başkanlık Danışmanı)    Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Meri TTK) 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş, 6762 sayılı TTK ise yürürlükten kalkmış durumdadır. Ancak, 6102 sayılı meri TTK’nın yürürlüğe girmesinden önce anılan Kanun’da 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi […]

Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumlara verilen hizmetlerde vergi indirimi

  Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumlara verilen hizmetlerde vergi indirimi Doç. Dr. Erhan GÜMÜŞ (Eskişehir Osmangazi Üni. İİBF Maliye Bl.)  Giriş  6322 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bazı hizmetlerin yabancı ülkede yerleşik kişi ve kurumlara verilmesi halinde elde edilen […]

Türk ticaret kanununda a.ş.’lerle ilgili değişiklikler

  Türk ticaret kanununda a.ş.’lerle ilgili değişiklikler (kuruluş-izin-esas sözleşme-sermaye) Prof. Dr. Selahattin TUNCER (E. Öğretim Üyesi – YMM)      Giriş  Eski Türk Ticaret Kanunu zamanında kuruluş ve formalite kolaylığı olduğundan, iş hayatına atılmak isteyen müteşebbisler önce limited sonra da anonim şirket türünü tercih etmişlerdir. Fakat bunlar arasında kötü niyetli […]

SSK emeklilik

SSK emeklilik İnsanlar hayatları boyunca çalışıp didinirler ve emekli olduklarında iyi bir emekli maaşı ile hayatlarını çalışmadan devam etmek isterler. Bunun için sürekli olarak SSK ile ilgili kanunları takip ederler ve ne zaman emekli olurum diye kendilerine veya bu işi bilenlere sorarlar.http://sskemeklilik.com/ SSK emeklilik sitemizde bizler sizlerin ne zaman emekli olabilirim sorunuza yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu neden […]

SSK emeklilik

SSK emeklilik İnsanlar hayatları boyunca çalışıp didinirler ve emekli olduklarında iyi bir emekli maaşı ile hayatlarını çalışmadan devam etmek isterler. Bunun için sürekli olarak SSK ile ilgili kanunları takip ederler ve ne zaman emekli olurum diye kendilerine veya bu işi bilenlere sorarlar.http://sskemeklilik.com/ SSK emeklilik sitemizde bizler sizlerin ne zaman emekli olabilirim sorunuza yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu neden […]

Nev’i değişikliğine ilişkin ana sözleşmenin noterlikte yapılacak tasdik işlemi damga vergisine tabi midir?

   Nev’i değişikliğine ilişkin ana sözleşmenin noterlikte yapılacak tasdik işlemi damga vergisine tabi midir?  Saygılarımla.  488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablo gereğince Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.  Buna göre, nev’i değişikliği, Kurumlar Vergisi Kanununun 19. maddesi […]

Serbest bölgelere yapılan ihracat ve ithalatta ba bs formu

  Yurt dışından veya serbest bölgedeki firmalardan hammadde alımı faaliyeti ile iştigal ediyoruz. Serbest bölgelerden yapılan mal alışları ile ilgili; bu bölgelerde faaliyette bulunan firmaların vereceği (Form Bs) bildirim formunda ve alıcı olarak firmamızın vereceği (Form Ba) bildirim formunda vergi kimlik numarası bölümüne, mükellefin vergi kimlik numarasının mı yoksa ihracat […]