Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Genel

Şirketlere ‘mevzuat’ denetimi

  Ticari şirketlerin kuruluşundan kapanışına kadar gerçekleşen tüm işlemlerinin kanuna uygun olup olmadığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticaret şirketlerinin kuruluşundan sona ermesine kadar gerçekleşen tüm işlemlerinin mevzuata uygunluğunu denetleyecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun […]

Yeni TTK’da bazı cezalar

Yeni TTK’da bazı cezalar  6102 sayılı Teni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile ticaret hayatında yeni bir dönem başladı. Hatırlanacağı üzere hapis cezaları içeren bazı maddeleri nedeni ile iş dünyasında büyük tepkilere neden olmuştu. Kanunun büyük tepki çeken tartışmalı maddeleri, kanun yürürlüğe girmeden bir gün önce 30.06.2012 tarihli […]

Yeni TTK’da bazı cezalar

Yeni TTK’da bazı cezalar  6102 sayılı Teni Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile ticaret hayatında yeni bir dönem başladı. Hatırlanacağı üzere hapis cezaları içeren bazı maddeleri nedeni ile iş dünyasında büyük tepkilere neden olmuştu. Kanunun büyük tepki çeken tartışmalı maddeleri, kanun yürürlüğe girmeden bir gün önce 30.06.2012 tarihli […]

Limited şirket ortaklık paylarının satışında vergilendirme

Bilindiği gibi yeni Türk Ticaret Kanunu bir Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Kanun anonim ve limited şirketlerin kuruluş, işleyiş ve ortaklık pay devirleri konusunda önemli yenilikler getirdi. Bu gün yazımızda ortaklık yapısında önümüzdeki dönemde önemli değişikliklerin olabileceği limited şirketlerin pay devri ve vergilemesi konusunu ele alacağız.Anonim şirketlerde olduğu gibi […]

Şirketler kâr payı avansı dağıtabilecekler

Türk Ticaret Kanunu’nun 509/2’nci maddesi uyarınca anonim şirketlerde ‘Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir.’Kâr payı avansı ise ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmayan şirketlerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir tebliği ile belirlenecek şekilde dağıtılabilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin olarak açıklamalarını ‘Kâr payı avansı dağıtımı […]

Serbest bölgeden mal alımında ba bs kodu ne olmalı?

  Serbest bölgede faaliyette bulunan bir firmadan hammadde tedarik ediyoruz. Ba formunda mal alımında bulunduğumuz adı geçen firmanın ülkesi ve vergi kimlik numarasının ne şekilde girileceği hakkında bilgilerinizi rica ediyoruz. 396 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalara göre, serbest bölgeden yapılan mal alımının Ba formunda gösterilmesinde, ülke koduna […]

Yurt dışına gönderilen numune mal ile ilgili olarak ihracat istisnası

Yurt dışına gönderilen numune mal ile ilgili olarak ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için ibrazı gereken belgeler nelerdir? İyi çalışmalar diliyorum.  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12. maddeleri gereğince, havayolu kargo taşımacılığı ile yurt dışına gönderilen mallara ilişkin kargo şirketi adına düzenlenen gümrük beyannamesi eki eşya listesinde, numune olarak […]

Banka kredisiyle alınan arsada harç istisnası var mıdır?

Bankadan aldığım kredinin teminatı olan arsa vasıflı taşınmazın tamamını, kredi alacağına mahsuben bankaya satmak zorunda kalacağız. Söz konusu işlem harca tabi midir?  1 No.lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; bankalar, özel finans kurumları, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılan kredilerin vadesinde ödenememesi sebebiyle kredi borçlusunun veya kefillerinin, borca karşılık teminat […]

Uzun süredir üzerinde çalışılan Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin çalışmalar netleşti

Uzun süredir üzerinde çalışılan Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin çalışmalar netleşti Son beş yıldır gündemden düşmeyen taslak ile değer artış kazancının yanı sıra kentsel rantların vergilendirilmesinde değişikliğe gidiliyor. Son beş yıl içerisinde ev alıp satanlardan talep edilen değer artış kazancı vergisinde oransal sisteme geçiliyor. Yeni yapıda kademeli bir vergilendirme sistemi üzerinde […]

Vergi idaresinden bilgi istenmesinin koşulları ve bilgilendirme

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik’in amacı, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile isteyebilecekleri izahatın özelge tayin edilmek veya sirküler yayımlamak suretiyle cevaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Özelge, mükelleflerin Gelir ve Kurumlar […]