Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

15 yıl ve 3600 prim günü olan kıdem tazminatı alabilir mi?

15 yıl ve 3600 prim günü olan kıdem tazminatı alabilir mi?

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı dilekçe örneği ihbar süresi kıdem tazminatı 2012 hakkında yararlı bilgiler

Sitemize çok sık olarak gelen sorulardan birtanesi de 15 yıl ve 3600 gün primi olan kişilerin kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılma durumları hakkındaki sorulardır. Bununla alakalı 3600 gün ve 15 yıl sigortalılık durumuna netlik kazandırmak adına bu konuyu sizlerin yararına sunmayı uygun bulduk.

15 Yıl ve 3600 Prim Günü Dolduran İşçiler Emekli Olmadan Kıdem Tazminatını Alarak İşten Ayrılabilir:

1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gereği emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup, yaşın dolmasını bekleyen işçiler kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun, yürürlükte olan 14.maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanma koşullarından biriside 4447 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemedir. 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme gereği “506 sayılı Kanunun 6.maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 8.maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” yaşlılık aylığı bağlanması için yaş koşulu dışında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getirenler kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

4447 sayılı Kanunun 45.maddesi ile getirilen,08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme gereği en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurup, yaşı bekleyen işçilerinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvurarak İş Kanuna göre kıdem tazminatı alabilir yazısını almaları gerekir. Bu yazıyı işverenine ibraz eden işçi kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. İşverence kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işçinin İş Mahkemesine dava açması gerekir.

Sonuç:

İş Kanununa özgü, işçi yönünden çalışma yaşamının en önemli düzenlemesi olan kıdem tazminatı uygulaması devam ediyor ve kaldırılmasına yönelik bir yasal düzenleme de henüz yoktur.

Yaştan emeklilik için 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran İş Kanuna tabi her işçi ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvurarak kıdem tazminatı alabilir yazısını almak ve işverene vermek şartıyla, kıdem tazminatı alarak işten ayrılma hakkına sahiptir.

İşveren; kalifiye elemanımı işten çıkarmak istemiyorum, bu nedenle kıdem tazminatını vermiyorum diyemez. Kıdem tazminatı ödenmeyen işçi, İş Mahkemesine dava açmak suretiyle, işten ayrıldığı tarihten itibaren gecikme faiziyle kıdem tazminatını alabilecektir.

Kıdem tazminatı işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır.

Her 365 günlük süre hesaplamada bir yıl olarak dikkate alınmaktadır. Artan süreler ise orantı yapılarak kıdem tazminatı hesabına yansıtılacaktır.

15 YIL 3600 GÜN İLE EMEKLİLİK DE KADEMELİ YAŞ VAR

Okurlardan aldığım sorulardan birisi de sitem dolu olduğunu gördüm.Erkek ise 15 yıl 3600 gün 55 yaş ,Kadın ise 15 yıl 3600 gün 50 yaş diyorlar. SGK müracaat ettiğimizde ise Erkek ise 60 yaş Kadın ise 58 yaşında emekli olursun diyorlar.

Kısacana bu uygulama ile mağdur olduk.Bu işin doğrusu Nedir?

506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları Nasıl Gelişti?

4759 sayılı Kanunla 23.05.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinde yapılan değişiklikle anılan bendin (a) alt bendinde yer alan 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları

08.09.1999 tarihinden 23.05.2002 tarihine kaydırılmış ve bu tarihten sonra emekli olacaklar için 15 yıl, 3600 gün ve 50/55 yaş şartlarını yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

23.05.2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

– 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52,

erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54,

erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56,

erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58,

24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

Yukarıdaki tabloyu dikkatlice inceleyen okurlarım şunu görecekler

50 yaşındaki Kadın sigortalılar 58 yaşında , Erkek sigortalılar 60 yaşında emekli olacaklardır.

Kısacana Kadınlar 8 yıl,erkekler ise 5 yıl emeklilikleri ileri tarihe ertelendi.

Güncel soru ile yukarıdaki tabloyu açıklayalım.

22.10.1957 doğum tarihli kadın sigortalı 21.11.1983 tarihinde ilk defa sigortalı olmuş.30.11.2008 tarihine kadar 3600 günü dolmuş.Prim ödemeyi bitirmiştir.Ne zaman emekli olur?

Bu sigortalı için değerlendirme yapar iken;

1.)15 Yıl sigortalılık süresine bakılacak

2.)Prim ödeme gününe bakılacak

3.)Yaş şartı değerlendirilecektir.

Bunun için öncelikle 2002 yılında sigortalının yaşına bakalım.45 yaşında 50 yaşını doldurmaya 5 yıllık süre var.

15 yıllık sigortalılık süresi dolmuş.

Gün ise 30.11.2008 yılında dolacak.

Burada günün dolduğu süre 30.11.2008’e göre 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56 yaşında emekli olacaktır.

01.01.1965 doğumlu erkek sigortalıyım.01.02.1981 tarihli SSK ilk defa sigortalı oldum.3450 gün kadar ödenmiş SSK günüm var.150 gün kadar primi ise çalışarak ödeyeceğim?3600 gün ile emekli olmak istiyorum. Ne zaman emekli olurum?

Bu sigortalı içinde yukarıdaki yolları izleyeceğiz.

1.)15 yıl sigortalılık süresi dolmuş.

2.)2002 göre yaşı 37 yaşında 55 yaşa 18 yıl var.

3.)3600 günü tamamlamaya 150 gün eksiği var.

Sigortalı bu 150 gün eksiğini 2012 yılında tamamladığını düşünürsek.

55 yaşına bakacağız.

01.01.2020 yılında tamamlayacaktır.

Yukarıdaki tabloya baktığımızda 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları halinde 01.01.2025 yılında emekli olacaktır.

Kısacana üç unsur bir arada gerçekleşmedikçe emekli olamazsınız.

SİZDEN GELEN SORULARIN CEVAPLARI

01.03.2011 SONRA 4-1(a)’lı ÇALIŞMA HAKKINIZI KULLANIN

01.04.1967 yılında doğdum.02.10.1989 tarihinde ilk defa askerden sonra sigortalı oldum.2200 gün kadar prim ödedim.17.06.1996 tarihinden itibaren Bağ-Kur’lu oldum.Askerlik sürem 540 gün kadar.Ne zaman emekli olurum?Yusuf

01.03.2011 tarihine göre Bağ-Kur sigortalılığınızı sona erdirmeden 4-1(a)’lı olarak sigortalı olursanız,hem emekli maaşınızı fazla alır hem de SSK kapsamından emekli olursunuz.

Bu durumda 02.10.1989 sigorta girişinize göre 51 yaş 5450 gün ile emekli olursunuz.Askerliği borçlandığınızda 50 yaşında emekli olacaksınız.

01.04.2017 yılına kadar Bağ-Kur’dan sonra 3,5 yıl kadar SSKlı çalışırsanız daha fazla emekli aylığı ile tanışacaksınız.

**

50 YAŞ 5375 GÜN

01.01.1968 doğumlu erkek sigortalıyım.15.04.1988 tarihinde SSK’lı oldum.Askerden önce sigortalı oldum.Şu ana kadar 4050 günüm var.01.05.2003 tarihinde Bağ-Kur’lu oldum.Bağ-Kur süremi 31.10.2011 tarihinde sona erdi.Ne zaman emekli olacağım?Yıldıray

15.04.1988 tarihinde ilk defa sigortalı olduğunuz için 50 yaş 5375 gün ile emekli olacaksınız.Tek şart ise Bağ-Kur sonrası 3,5 yıl kadar SSK’lı çalışmanız gerekecektir.

01.01.2018 yılında emekli olacaksınız.

**

7 AY ASKERLİĞİNİ BORÇLAN 1 YIL ERKEN EMEKLİ OL

22.01.1968 yılında doğdum.12.12.1991 yılında işyeri açarak Bağ-Kur’dan sigorta başlangıcım var.27.03.1995 tarihine kadar Bağ-Kur ödedim.

01.01.1996 yılından itibaren SSK’lı çalışıyorum.Askerden sonra ilk defa sigortalı olduğum için 18 ay Askerlik borçlanmamı yapmadım.Ne zaman emekli olurum?Nuri.

12.12.1991 tarihinde ilk defa Bağ-Kur sigortalı olduğunuz için 25 yıl 53 yaş 5600 gün ile emekli olacaksınız.7 ay kadar askerliğinizi borçlanırsanız 52 yaşında 5525 gün ile emekli olursunuz.

**

15 AY ASKERLİK BORÇLANMASI 1 YIL ERKEN EMEKLİ EDER

25.09.1968 yılında doğumlu erkek sigortalıyım.22.08.1989 tarihinde ilk defa SSK’lı oldum.05.10.1986 yılında askere gittim.Askerlik süremi borçlanmadım.Ne zaman emekli olurum?İsmi Saklı

24.05.1988-23.11.1989 arasında ilk defa sigortalı olanlar için 25 yıl 51 yaş 5450 gün ile emekli olursunuz.

15 ay askerlik sürenizi borçlanırsanız 50 yaşında 5375 gün ile emekli olursunuz.

**

ENGELİLERDE KADEMELİ SÜREYE TAKILDI

23.09.2005 tarihinde ilk defa SSK’lı sigortalı oldum.%45 Oranında vergi indirim belgesine sahip engelliyim.Ne zaman emekli olurum?Ali

06.08.2003-30.09.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan %40-%59 arasındaki engelliler için 20 yıl sigortalılık süresi 4400 gün ile emekli olursunuz.

**

12 YAŞINDA SSK’lı OLDU.45 YAŞINDA EMEKLİ OLACAK

30.12.1967 doğumlu babam 03.09.1979 tarihinde SSK’lı oldu.8550 günü var.Ne zaman emekli olur?İsmi Saklı

24.05.1979-23.11.1980 arasında ilk defa sigortalı olanlar 25 yıl 45 yaş 5000 gün ile emekli olur.

Babanız 30.12.2012 yılında emekli olacaktır.

**

47 YAŞ 5150 GÜN

Babam 01.01.1965 doğumlu.20.05.1983 tarihinde ilk defa sigortalı oldu.8300 gün kadar günü var.Ne zaman emekli olacaktır?İsmi Saklı

24.05.1982-23.11.1983 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 25 yıl 47 yaş 5150 gün ile emekli olursunuz.

Bu durumda babanız 01.01.2012 tarihinde emekli olacaktır.

VEDAT İLKİ

3 Comments

  1. berkan says:

    1996 yılında askere gittim ilk sigorta girişim 01-09-1999 tarihinde oldu pirim gün sayım 3600’ü doldurdu buna göre 15 yıl sigortalılık süremi tamamlayıp kıdem tazminatımı alabilmek için askerliği saydırabilirmiyim.

  2. eren says:

    SİGORTA GİRİŞİM 12-03-2003 NEZAMAN EMEKLİ OLURUM

  3. zeynep says:

    mrb 1999 da sigortam başladı toplam 3000 günlük primm var kaçbın gun dolması gerekır prim tammalanması için

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *