Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Ülkemizde çalışan hangi yabancı uyruklular sigortalı sayılırlar?

Ülkemizde çalışan hangi yabancı uyruklular sigortalı sayılırlar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesine göre, mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik anlaşması yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden Türkiye’de hizmet akdi ile çalışanlar bütün sigorta kollarına tabi olarak sigortalı sayılmışlardır. Aynı Kanunun 6. maddesinde ise, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanların sigortalı sayılmayacakları öngörülmüştür.

Diğer taraftan, ülkemizin diğer ülkelerle imzaladığı sosyal güvenlik sözleşmelerinde, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak diğer ülkede çalışmaları halinde hangi ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklarına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Öte yandan, yabancıların Türkiye’de bir işveren yanında veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları gerekmektedir.

Geçici görevli olarak bir iş için ülkemize gönderilen veya geldikleri ülkelerde sosyal güvenliklerinin sağlandığını belgelemeleri nedeniyle sigortalı sayılmayan sözleşmesiz ülkelerden gelen yabancı uyruklular üç ay, sözleşmeli ülkelerden gelenler ise sözleşmede öngörülen sürelerin bitim tarihinden itibaren sigortalı sayılacaklardır.

http://sskemeklilik.com/sosyal-guvenlik-anlasmasi-olan-ulkeler/

One Comment

  1. kadir guler says:

    sosyal guvenlik sozlesmesi imzalanmamis bir ulke vatandasi ise otnek japon turkiyede 1 yillik sureli calisma izni var fakat maasi japonyadan yatiyo bu sahsin sigorta girisini asgari ucretle gosterebilirmiyim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *