Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Ücreti artırılmayan veya ücreti zamanında ödenmeyen işçini Ücreti artırılmayan veya ücreti zamanında ödenmeyen işçinin kanuni hakları nelerdir?n kanuni hakları nelerdir?

İş sözleşmesi ile çalışan her türlü işçinin ücretlerinin asgari sınırları Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile belirlenmektedir. İş Kanunu’nun 39. maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işverene bu durumda olan her işçi ve her ay için idari para cezası verilmektedir. İşçiye verilecek ücret asgari ücretin altında olamaz. İş Kanunu’nda, ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Toplu iş sözleşmesinde, ferdi iş sözleşmesinde veya işyeri uygulama yönetmeliğinde bağlayıcı bir hüküm olmadığı takdirde, işveren asgari ücretin üzerinde ücret vermek zorunda değildir. Ücret artışı yapılırken de, işverence haklı bir sebep gösterilemiyorsa, eşit şartlarda çalışan işçilere eşit ücret artışı yapılması gerekir. Aksi halde, işçinin akdi fesihte tazminat hakkı doğacaktır.

İş Kanunu’na göre işçinin ücreti en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. İşveren işçinin ücretini zamanında ödemez ise, işçi iş sözleşmesini bildirimsiz feshederek tazminat talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçilerin iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerlerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz. Ayrıca gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. İşçi, ücretinin zamanında ödenmemesi durumunda 20 günlük süreyi beklemeksizin, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı talebinde de bulunabilir. İşçi, bu şekildeki bir ayrılış nedeniyle işverenden ihbar tazminatı talep edemeyecektir. Ayrıca, işçi ücretlerini zamanında ve tam olarak ödemeyen işveren hakkında yukarıda belirtildiği gibi, her işçi ve her ay için idari para cezası uygulanacaktır.

kaynak: lebib yalkın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *