Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Ssk’ya ödenen primlerin iadesi

Şu anda 55 yaşında bir ev kadınıyım. 1.6.1984 tarihinden bugüne kadar SSK’ya ödenen primlerim emekli olmam için yeterli değil.

Ödenen primleri Kurumdan geri alabilir miyim?

Ödenen primlerin miktarı ne kadar olacaktır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 31. maddesine göre, çalıştığı işten ayrılan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı örneği Kurumca hazırlanan dilekçe ile Kuruma başvurması halinde toptan ödeme şeklinde geri verilmektedir. Sigortalıya ödenecek prim tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutardır. 1.6.1984 sigorta başlangıcı olan bir kadın sigortalı normal şartlarda 20 yıllık sigortalılık süresini ve 41 yaşını doldurduğu, en az 5000 gün prim ödediği veya ileri yaştan dolayı 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayıp en geç 58 yaşını doldurduğu tarihte yaşlılık aylığına hak kazanır. Prim eksikliğinden dolayı emekli olamıyorsanız primlerinizi toptan ödeme şeklinde geri alabilirsiniz. Aldığınız primleri ileride iade etmek zorunda kalırsanız, ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenen tutarı Kuruma ödemeniz halinde bu hizmetleriniz tekrar ihya edilecektir.

Ödenen primleri Kurumdan geri alırken, ileride emekli olma ve geride kalanlara ölüm aylığı bağlanma ihtimallerinin bulunduğunun da gözönünde bulundurulması gerekir. Ayrıca, sigortalının ölümünden sonra geride kalanlarına ölüm aylığı bağlanamıyorsa, hesaplanan ölüm toptan ödeme tutarı, Kuruma müracaatları üzerine hak sahiplerine hisseleri oranında geri verilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *