Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İşçi, iş sözleşmesi devam ederken kullanamadığı yıllık izinlerinin ücretini talep edebilir mi?

Yıllık ücretli izni hak edebilmek için gerekli olan çalışma süresi aynı işverene ait birden fazla işyerinde geçen sürelerden oluşur. Yıllık izin süresi hesaplanırken işverene ait çalışılan işyerlerinde geçen çalışma sürelerinin hepsi birleştirilerek yıllık izin süresi hesaplanır.

Yıllık ücretli izinin ne zaman kullanacağına işveren karar verebilir. Yani bir işçi ben yarın yıllık iznimden kullanmak istiyorum gibi bir nedenle yıllık izne çıkamaz. İşçi yıllık iznini kullanmak istediğini bir ay öncesinden işverenine bildirmek zorundadır.

Yıllık ücretli iznin ne şekilde kullanılacağı ise işçinin hakkıdır. İşçi yıllık iznini kullanırken on günden az olmamak üzere en az üçe bölünür. İşçi isterse yıllık ücretli iznine ait bütün günlerini tek seferde de kullanabilir. İşçinin bunu istemesi halinde işveren buna uymak zorundadır.

İşçinin yıllık ücretli izne çıkmak için işverenden bir talepte bulunmaması işverenin işçiye kullandırmak zorunda olduğu bu yükümlülüğünden kurtulamaz. İşveren her halükarda işçiye gerekli süreleri kullandırtmalıdır.

İşçi şayet bu yıllık ücretli izin süresini işyerinde çalışıp bunun yerine ayrıca para almak isterse bu mümkün değildir. Zira yıllık ücretli iznin nedeni işçinin dinlenmesi ve işyerinde daha verimli çalışması için işçiye tanınmış bir haktır. İşçi bu parayı ister ve işverende bu parayı verirse işveren bu yıllık izin uygulaması yükümlülüğünü tamamlamış olarak sayılmaz. Bu yüzden işçilerin bu isteğine işverenler olumsuz karşılık vermeleri gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *