Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

izin süresi

İhbar süresine uyarak iş akdine kendi isteği ile son verecek olan işçi, ihbar süresi içerisinde iş arama iznini kullanabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi gereğince, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun yazılı olarak diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim şartına uymayan işveren veya işçi, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşten ayrılmak isteyen işçi, aynı kanunun 24. maddesinde sayılan sağlık nedenleri, ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan […]

Ücretsiz izin uygulamasının işçilerin kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin haklarına etkisi

Yıllık ücretli izin hak edilmesi için bir işverene bağlı farklı veya bir tek işyerinde bir sene çalışmış olmak gerekmektedir. Bu çalışma süresi sonrasında en az 14 gün yıllık izin verilmesi gerekmektedir. Daha kıdemli çalışanlar için bu yıllık izin süreleri artmaktadır. Yıllık ücretli izin kavramı dışında günümüzde yaşadığımız ekonomik krizden dolayı […]

İşçi, iş sözleşmesi devam ederken kullanamadığı yıllık izinlerinin ücretini talep edebilir mi?

Yıllık ücretli izni hak edebilmek için gerekli olan çalışma süresi aynı işverene ait birden fazla işyerinde geçen sürelerden oluşur. Yıllık izin süresi hesaplanırken işverene ait çalışılan işyerlerinde geçen çalışma sürelerinin hepsi birleştirilerek yıllık izin süresi hesaplanır. Yıllık ücretli izinin ne zaman kullanacağına işveren karar verebilir. Yani bir işçi ben yarın […]