Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri

Kanun No

Kanun Madde No

Ynetmelik

Ynetmelik Madde No

5510

13 ve 14

Sosyal Sigorta lemleri Ynetmelii

35 ve 36

kazas ve meslek hastal bildirimleri SGK’ya e-Sigorta yoluyla da yaplabilecektir.

kazas ve meslek hastal bildirimleri ile ilgili hususlar aada zetlenmitir.

Kazasnn SGK’ya Bildirimi ve Bildirim Sresi

kazasnn bildirilmesi ve bildirim sresi ile ilgili dzenlemeler 5510 sayl Kanunun 13 nc ve Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinin 35 inci maddesinde yaplmtr.

Buna gre;

kazas olaylarnn;

– 4/a (SSK) bendi ile 5 inci madde kapsamnda bulunan (haklarnda baz sigorta kollar uygulanan) sigortallar bakmndan bunlar altran iverenler tarafndan, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ya da en ge kazadan sonraki ign iinde bildirilmesi,

– 4/b (Ba-Kur) kapsamnda bulunan sigortal bakmndan kendisi tarafndan, bir ay gememek artyla rahatszlnn bildirim yapmaya engel olmad gnden sonra ign iinde bildirilmesi,

– 4/b kapsamndaki sigortallarn bildirim yapmaya engel durumlarn hekim raporu ile veya mcbir sebep olayn belgelemeleri,

– Bildirim sreleri Kanunda ign olarak belirlendiinden, cumartesi, pazar ile ulusal bayram ve genel tatil gnleri srenin hesabnda dikkate alnmakszn, bugnlere rastgelen gnleri takip eden gnden itibaren srenin hesaplanmas,

– 4/a kapsamndaki sigortallarn, iverenin kontrol dndaki yerlerde i kazas geirmeleri hlinde, i kazas ile ilgili bilgi alnmasna engel olacak durumlarda, i kazasnn renildii tarihten itibaren bildirim sresinin i gn olarak hesaplanmas,

– Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde saylan sigortallarn (lkemiz ile sosyal gvenlik szlemesi olmayan lkelerde i stlenen iverenlerce yurt dndaki iyerlerinde altrlmak zere gtrlen Trk iilerinin) i kazas geirmesi halinde , iverenler tarafndan kazann olduu ve lkemiz ile sosyal gvenlik szlemesi bulunmayan lkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhl,SGK’ya ise en ge kazadan sonraki i gn iinde bildirilmesi,

– 4/b kapsamndaki sigortallar iin de yabanc lkelerde meydana gelen i kazasnn i gn iinde bildirilmesi,

gerekmektedir.

Meslek Hastalnn SGK’ya Bildirimi ve Bildirim Sreleri

Meslek hastalnn bildirilmesi ve bildirim sresi ile ilgili dzenlemeler 5510 sayl Kanunun 14 nc ve Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinin 36 nc maddesinde yaplmtr.

Buna gre;

Meslek hastalnn;

– 4/a (SSK) bendi ve 5 inci madde kapsamnda bulunan (haklarnda baz sigorta kollar uygulanan) sigortallar bakmndan, meslek hastalna tutulduunu renen sigortal veya bu durum kendisine bildirilen iveren tarafndan,

– 4/b (Ba-Kur) bendi kapsamndaki sigortal bakmndan kendisi tarafndan,

bu durumun renildii gnden balayarak i gn iinde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

Kazas ve Meslek Hastalnn SGK’ya Bildirim ekli ve Usulu

kazas ve meslek hastal olaylarnn SGK’ya bildiriminin Sosyal Sigorta lemleri Ynetmelii’nin 7 numaral ekinde bulunan Kazas ve Meslek Hastal Bildirgesi ile yaplmas gerekmektedir.

Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinde i kazas ve meslek hastal bildirimlerinin e-Sigorta ile SGK bildirilebilecei veya dorudan ya da posta yoluyla da ilgili niteye (Sosyal Gvenlik l/Sosyal Gvenlik Merkez Mdrl) gnderilebilecei belirtilmi olmasna ramen, bugne kadar olan srete i kazas ve meslek hastal ile ilgili bilgisayar programlarnn yaplmam olmas nedeniyle, bildirimler Kazas ve Meslek Hastal Bildirgesi’nin doldurulmas suretiyle kat ortamnda yaplmaktayd.

Ancak, SGK’nn i kazas ve meslek hastal olaylarnn bildirimleri ile ilgili olarak bilgisayar programlar ( Kazas ve Meslek Hastal Bildirim Formu Uygulamas) iletime alm bulunmaktadr.

Dolaysyla, bundan sonraki srete i kazas ve meslek hastal olaylar ile ilgili SGK’ya yaplacak olan bildirimler, kat ortamnda yaplabilecei gibi, istenilmesi halinde e-Sigorta yoluyla internet ortamndan da yaplabilecektir.

Bu durumda, i kazas ve meslek hastal ile ilgili bildirimin:

1) e-Sigorta yoluyla internet ortamnda yaplmas halinde, bildirimin sisteme kaydedildii/onayland tarih ve saat,

2) Adi posta veya kargo ile yaplmas halinde, SGK evrak kaydna intikal tarihi,

3) Taahhtl, iadeli taahhtl veya acele posta ile yaplmas halinde, postaya verili tarihi,

Yasal sre iinde bildirimde bulunulup bulunulmadnn tespitinde esas alnacaktr. Kobe Bryant Shoes .

SGK’nn ” Kazas ve Meslek Hastal Bildirim Formu Uygulamasna ve kullanm klavuzuna www.sgk.gov.tr adresindeki E-SGK balndan Dier Uygulamalar/allmadna Dair Bilgi Girii/Kullanc Girii admlar takip edilerek eriilebilmektedir.

Kazas ve Meslek Hastalnn alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna bildirimi ve bildirim sresi

kazas ve meslek hastal olaylarnn yukarda belirtildii ekilde SGK’ya bildirilmesinin yan sra, 4857 sayl Kanununun 77 nci maddesi gereince de i kazasnn ve tespit edilecek meslek hastalnn en ge iki i gn iinde yaz ile iyerinin bal bulunduu alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Devredilen Blge Mdrlne de bildirilmesi zorunlu olup, bu bildirimin yaplmamas ve ge yaplmas halinde 4857 sayl Kanunun 105 inci maddesi uyarnca 1.250,00 TL idari para cezas uygulanacaktr.

Sayglarmzla,

Bilgtay YAARCelal ZCAN

Ortak, YMM ve Sosyal Gvenlik Hizmetleri Kdemli Danman

lgili klavuza aadaki adresten ulaabilirsiniz.

http://app.sgk.gov.tr/vizite/kilavuz/kilavuz.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *