Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

SGDP ödeyenlerin iş görememezlik ödeneği alabilirler mi?

Sosyal Gvenlik Destek Primine tabi olarak bir iyerinde alan emekli sigortallar hastalklar halinde Kurumdan i gremezlik denei alabilirler mi?

kazas, meslek hastal, hastalk veya analk hali nedeniyle istirahat raporu alarak geici i gremezlie urayan sigortallara Kurumca geici i gremezlik denei verilmektedir. Sosyal Gvenlik Destek Primi denerek alan emekli sigortallar hakknda i kazas ve meslek hastal sigortas hkmleri uygulanmakta, hastalk ve analk sigortas hkmleri uygulanmamaktadr. veterinary compounding . Kurumun bu konu ile ilgili Genelgesine gre, Kurumdan yallk ayl almakta olanlarn hastalklar sebebiyle Kurum ile anlamal salk hizmeti sunucusu hekimlerince istirahatli braklmalarna lzum grldnde, Kurumca kendilerine hastalk ve analk sigortas kollarndan i gremezlik denei denmesi mmkn bulunmamakta, haklarnda istirahat ve geici i gremezlik belgesi dzenlenmesi, ayrca istirahatlerinin bitiminde iyerlerine ibraz etmeleri iin? alabilir Kad? tanzim edilmesi sz konusu deildir. Ancak, iyerlerinde almadklar gnlerin ispat bakmndan, iverenlerine ibraz etmeleri iin talepleri halinde, ilgililerin hastalklarnn tehisiyle birlikte, istirahatli brakldklar sreleri belirtir, mdavi hekimce imzalanm ve isim kaesi baslm bir raporun dzenlenmesi uygun grlmtr. Sosyal Gvenlik Destek Primine tabi olarak alan sigortalnn i kazas geirmesi veya meslek hastalna tutulmas halinde bu sigorta kollarndan gerekli yardmlar yaplacaktr. Sosyal Gvenlik Destek Primine tabi alan sigortalnn istirahatli olduu gnlerin karlnda Kurum i gremezlik denei vermedii gibi, aksine bir uygulama veya szleme olmad takdirde allmayan bu gnler iin iveren de cret demek zorunda deildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *