Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Genel Sağlık Sigortası aileyi esas alır

Genel Sağlık Sigortası aileyi esas alır

 

Genel Sağlık Sigortası aileyi esas alır

 

Soru: Eşim sigortalı çalışıyor. Eşimin bizim yanımızda yaşayan ve 65 yaş maaşı alan annesi ile üniversite son sınıfta okuyan oğlum için prim ödememiz gerekir mi? Bizler gelir testine girecek miyiz? Fatma C./Malatya

KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLDU
5510 sayılı Reform Kanununa göre, istisnalar hariç tüm toplum genel sağlık sigortalısı (GSS) veya GSS’linin bakmakla yükümlü olduğu kişi olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın Kanunda istisnalar sayılmış kişiler durumlarına göre sınıflandırılarak daha kapsamlı bir tanımlamaya gidilmiştir. Reform Kanunu hükümlerine göre genel sağlık sigortalısı olanları aşağıdaki şekilde sıralamamız mümkündür:
-Bir işverene bağlı olarak çalışanlar yani hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (eski SSK’lılar şimdi 4/a kapsamında olanlar).
-Kamu idarelerindeki kadrolu çalışanlar ile sözleşmeli çalışanlar ve açıktan vekil olarak atananlar (4/c kapsamında olanlar diğer bir ifadeyle devlet memurları).
-Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar. (eski Bağ-Kur’lular şimdi 4/b kapsamında olanlar).
-İsteğe bağlı sigortalılar.
Yukarıda sayılanlar zorunlu genel sağlık sigortalısıdır. Ayrıca yukarıdaki belirtilen sigortalıların dışında kalan;
-Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar (diğer adıyla eski yeşil kartlılar-yeşil kart alma şartlarını sağlayanlar-düşük gelirliler)
-Vatansızlar ve sığınmacılar
-65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alanlar (65 yaş aylığı alanlar-özürlü aylığı alanlar)
-İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler
-Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler
-Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler
-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalananlar (Çocuk Esirgeme Kurumunda bakılan çocuklar-özürlüler-evde bakım ücreti alan özürlü yakınları)
-Harp Malullüğü Aylığı alanlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar (Gaziler-Terör nedeniyle sakat kalanlar)
-442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16. maddesine göre aylık alan kişiler (Geçici köy korucuları)
-Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler (Olimpiyat şampiyonları ve bunların aileleri)
-Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler (Türkiye’ye yerleşmiş yabancılar)
-İşsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler (İşsizlik maaşı alanlar)
-Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık bağlananlar (emekliler), Genel Sağlık Sigortası kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı olur…

KİMLER GSS’LİNİN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİDİR
Reform Kanunu sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de genel sağlık sigortalısı sayılacağını hüküm altına almış ancak bunları prim ödeme yükümlüsü saymamıştır. Dolayısıyla GSS esasında bir aile sigortasıdır. Aileden bir kişi sigortalı ise ailenin diğer fertleri de otomatikman GSS sigortalısı olmakta prim ödemeden sigortalı olan kişinin üzerinden sağlık yardımı almaktadır. Reform Kanunu sigortalı olduğu için aynı zamanda genel sağlık sigortalısı olanların bakmakla yükümlü olduğu kişileri açıkça belirtmiştir. Buna göre;
Sigortalının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
-Eşi
-18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği tespit edilen (malul sayılan) evli olmayan çocukları
-Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir.

TÜM AİLE BİR SİGORTALININ ÜZERİNDEN SAĞLIK YARDIMI ALIR
Genel Sağlık Sigortası prim ödeme yükümlülüğü açısından ferdi değil ailevi sigortadır. Dolayısıyla aileyi esas almakta ailedeki tüm fertlere sağlık yardımı sunmayı amaçlamaktadır. Okurumuz Fatma Hanım’ın eşi sigortalı olduğu için kendisi ve 25 yaşından büyük değilse üniversitede okuyan oğlu da sigortalı üzerinden yani babasından sağlık yardımı alacak. Aileyle birlikte yaşayan ve 65 yaş maaşı alan büyükbaba ise kendisi üzerinden ama prim ödemeksizin sağlık yardımı alacaktır. Zira 65 yaş maaşı alanlara aynı zamanda şartsız sağlık yardımı verilir. 65 yaş maaşı alanlar otomatikman GSS’lidir. Özetlersek; bir ailede bir sigortalı varsa diğer aile fertleri sigortalı olan kişi üzerinden sağlık yardımı alacak ve geliri ne olursa olsun prim ödemekten muaf olacaktır.

Şerif Akcan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *