Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Derneklerin kurumlar vergisine tabi olup olmadığı konusunda bilgilerinizi rica ediyorum.

 
 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesi gereğince dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmıştır.

Buna göre, dernekler tüzel kişiliği itibariyle kurumlar vergisinin konusu dışında tutulmuştur. Ancak, derneğe ait bir iktisadi işletme söz konusu olması halinde, bu iktisadi işletme kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *