Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Emlak vergisine tabi taşınmazların malikleri tarafından yıl içinde satılmaları durumunda satış tarihine göre orantı dahilinde kısmi vergi tahakkuku yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgilerinizi rica ediyoruz.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33. maddesi hükmü uyarınca, bir bina ve arazinin taksim ve ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi vergi değerini tadil eden sebeplerden biri olarak sayıldığından yıl içinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkullerin işlemin yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergilerinin tamamının ödenmesinden devreden ve devralanların müteselsilen sorumlu tutulması gerekmektedir.

kaynak: lebib yalkım

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *