Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Birden fazla işyerinde çalışma

Sigortalıların birden fazla işte çalışmaları yasal olarak mümkündür. Birden fazla işyerinde çalışan SSK sigortalılarının her çalıştığı işyerinde  ayrı ayrı sigortalı gösterilmesi ve her bir işyerinden aldığı ücretten pirime esas kazanç üst sınırı dikkate alınarak sigorta pirimi kesintisi yapılarak SGK ya bildirilmesi zorunludur.

Bu durumdaki sigortalıların gün sayılarındaki 30 gün üzerindeki çalışmaları
toplam gün sayılarının hesabında dikkate alınmayacak yani her ayın çalışması en çok 30 gün olarak dikkate alınacaktır.Bu nedenle SGK ya ödenen primlerin toplamı, belirlenen prime esas kazancın üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa,aşan kısmın tamamı,sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenmektedir.İade edilen pirimler için gecikme zammı veya gecikme cezası veya faiz ödenmemektedir.

kaynak:ismmmo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *