Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Askerlik süresini borçlanırsak anneme ölüm aylığı bağlanabilir mi?

Babam 5.9.2010 tarihinde vefat etti. Çalışırken ödediği primler anneme ölüm aylığı bağlanması için yeterli değil. Askerlik süresini borçlanırsak anneme ölüm aylığı bağlanabilir mi?

Ölüm olayı 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 1.10.2008 tarihinden sonra olduğuna göre, annenize ve geride kalan diğer hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için, bu Kanunda belirtilen iki şarttan birinin gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlardan birincisi, babanız adına ölüm tarihine kadar en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, ikinci şarta göre de yine ölüm tarihine kadar her türlü borçlanma süreleri hariç, en az 5 yıldan beri sigortalı olup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmasıdır.

Eşe aylık bağlanmasının diğer bir şartı da, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak evlilik ilişkisinin bulunmasıdır.

5510 sayılı Kanunun 32. maddesine göre, eksik olan prim gün sayısını askerlik borçlanması yaparak en az 1800 güne tamamlayabiliyorsanız annenize ölüm aylığı bağlanabilecektir. Askerlik borçlanmasına rağmen prim gün sayısı 1800 güne ulaşmıyorsa annenize ölüm aylığı bağlanamayacak, askerlik borçlanması yapmanıza da gerek kalmayacaktır. Bu şartla ölüm aylığı bağlanmasında prim gün sayısının borçlanma ile birlikte en az 1800 gün olması yeterli olacak, ikinci şartta olduğu gibi sigortalılık süresi aranmayacaktır.

İkinci şartla ölüm aylığı bağlanmasında ise 900 günden eksik olan gün sayısı askerlik borçlanması ile 900 güne çıkarılamayacaktır. Zira, yukarıda bahsi geçen 32. maddede de ifade edildiği gibi, bu şartla ölüm aylığı bağlanmasında askerlik borçlanması da dahil, her türlü borçlanma kabul edilmemektedir. Hak sahiplerince yapılacak borçlanma kabul edilmediği gibi, ölen sigortalı tarafından yapılmış olan borçlanma varsa bu borçlanmalar da bu şartın oluşmasında dikkate alınmayacaktır. Ancak ölüm olayı 1.10.2008 tarihinden önce olmuş olsaydı 900 günün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınacaktı. Bunun yanında en az 5 yıldan beri sigortalılık süresi de varsa hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacaktı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *