Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Ölüm aylığında beş yıllık zaman aşımı var

Ölüm aylığında beş yıllık zaman aşımı var

Babası 1998 yılında vefat eden, dört ay Bağ-Kur daha sonra da bir ay SSK hizmeti olduğu halde annesine ölüm aylığı bağlanmadığını, ancak 2007 yılında yapılan başvuru neticesinde ölüm aylığı bağlandığını belirten okuyucumuz, neden ölüm aylığı bağlandıktan sonra geriye dönük aylıkların verilmediğini öğrenmek istiyor.
Ayrıca, ölüm tarihinden sonra Bağ-Kur ölüm aylığı bağlamadığını, SSK hizmetini sonradan öğrendiklerini, iki yıllık askerlik borçlanması da yaptıklarını belirtmiş ve beş yıllık zaman aşımı ileri sürülerek devlet zamanında görevini yapmadığı için biriken aylıkların alınamadığını, sonuç olarak bundan sonra yapılabilecek bir şey olup olmadığını öğrenmek istemektedir…
Sosyal güvenlik sistemimiz içinde genel kural ölüm aylığının yazılı olarak talep edilmesi gerekmektedir. Bütün diğer gelir ve aylıklarda olduğu gibi talep etmeyen bir kişiye herhangi bir gelir veya aylık bağlanmaz.
Konumuz ölüm aylığı olduğu için, ölüm aylıklarında ölen kişinin hak sahipleri aylık talep ettikleri andan itibaren hak kazanmışsa ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığı talebi ölüm tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılırsa, hak sahiplerine ölümü takip eden ay başından geçerli olarak aylık bağlanır.
Örneğin; Mayıs 2006 tarihinde vefat eden bir sigortalının eşi ve çocukları Ağustos 2010 tarihinde ölüm aylığına başvururlarsa ve hak sahibi oldukları belirlenirse beş yıl geçmediği için Haziran 2006 tarihinden geçerli olarak aylıkları ödenir.
Aylık müracaatında beş yıl geçerse ne olacak. Ölen sigortalının eş, çocuk veya anne-babası aylık hakkını kaybetmiş olur mu? Hayır, yine ölüm aylığı talep edebilirler. Ancak, ne zaman talepte bulunurlarsa talep tarihini takip eden ay başından geçerli olarak aylık bağlanır. Geriye dönük ölüm tarihinden geçerli olarak birikmiş aylıkları almaları sözkonusu olmaz.
Okuyucumuzun durumuna gelince, bir kere 1998 yılında 4 ay Bağ-Kur hizmeti olan sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmazdı. Hatta bugün bile bağlanmaz. Bir aylık SSK hizmetini sonradan öğrenmişler. O tarihlerde bir aylık SSK hizmetine rağmen de ölüm aylığı bağlanamazdı. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 2005 yılında ölüm aylığı ile ilgili vermiş olduğu bir karar neticesinde 2006 yılından itibaren beş yıl sigortalılık süresi ve en az 900 gün prim ödemesi ile ölüm aylığı bağlanması için yasal değişiklik yapıldı.
Bu değişiklik sonrası binlerce kişi ölüm aylığına hak kazandılar. Okuyucumuzun annesini de bu değişiklikten faydalanarak aylığa bağlanmış. Tabii ki yukarıda bahsettiğimiz üzere ölüm tarihinden itibaren beş yıldan çok fazla geçtiği için geriye dönük birikmiş para alması söz konusu olmamıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi, Şerif Akcan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *