Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Hizmet akdi sona eren işçi hangi hallerde işsizlik ödeneğine hak kazanır?

Hizmet akdi sona eren işçi hangi hallerde işsizlik ödeneğine hak kazanır?

 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri bu Kanunda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, yine bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

 İş Kanunu’nda belirtilen ihbar önellerine uyularak veya tazminatları ödenerek iş akitlerine son verilen işçiler ile, haklı nedenlerle iş akdini kendisi sona erdiren işçiler işsizlik ödeneğine hak kazanırlar. Haklı bir nedene dayanmaksızın iş akdini kendisi fesheden, emeklilik nedeniyle işten ayrılan, işveren tarafından haklı nedenlerle tazminatsız olarak iş akdi feshedilen işçiler ise işsizlik ödeneğine hak kazanamazlar.

 İşsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde iş akitleri sona eren işçilerin ayrıca, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları gerekir. Bu şartlara uygun olarak hizmet akitleri sona eren işçilerden son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile, asgari ücretin brüt tutarının % 80’ini geçmemek üzere işsizlik ödeneği verilir. Bu ödenek her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *