Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Servisteki yaralanmalar iş kazası kabul edilir!

 

İşçinin; evden çıkıp işine gidip gelirken (servis dahil), iş yerinde dinlenme süreleri içinde ve iş için iş yeri dışında geçen sürelerde başına gelebilecek her türlü kaza ve olaylar iş kazası olarak nitelendirilir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendine göre; sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, iş yerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK) müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirimi yapılmak zorundadır. İş dolayısıyla yurt dışında çalıştırılan Türk işçiler için de süre aynı şekilde işlemektedir.

5510 sayılı Kanunun (b) bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların (eski Bağ-Kur’lular) iş kazası geçirmeleri hâlinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel (iyileştiklerinde tekrar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren) olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde haber verilmek zorundadır.

Bu bildirimlerin dışında ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işverenler, meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu bildirimler bizzat kuruma elden verilebileceği gibi iade taahhütlü olarak posta yolu ile ve ayrıca e-bildirge çalışamazlık girişi bölümünden de SGK’ya bildirilebilir.

Bu işlemi yapmayan işveren hakkında 1250 TL para cezası verilmektedir. SGK kendisine bildirim yapılmadığı takdirde, kaza geçiren şahıs için hastanede yapılan bütün masrafları iş yerine rücu eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *