Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İstihdamda kayıt dışılık azalıyor, kadın istihdamı artıyor

stihdamda kayt dlk azalyor, kadn istihdam artyor

TEPAV EYLL 2010-2011 STHDAM BLTEN’NE GRE, SGORTALI CRETL ALIAN SAYISI YZDE 11,1, KADIN STHDAMI SE YZDE 10,8 ARTTI

29.12.2011 – Trkiye’de Eyll 2011 itibariyle son 12 ayda sigortal alan saysnn yzde 11,1, kadn istihdamnn ise yzde 10,8 artt bildirildi. tekstschrijver .

Trkiye Ekonomi Politikalar Aratrma Vakf (TEPAV) stihdam Blteni’ne gre, Eyll 2010 ile Eyll 2011 arasnda istihdam 1 milyon 776 bin artarak 24 milyon 749 bin kiiye ulat.

Toplam istihdam ierisinde kaytd alanlarn oran Eyll 2010’da yzde 44’ten, Eyll 2011’de yzde 42,8’e geriledi. Kayt d istihdam 10 milyon 600 bin kii olarak gerekleti. Kayt d istihdamn yzde 38’i cretli kesimde, yzde 60′ ise tarm arlkl kendi hesabna alan ve cretsiz aile iisi kesiminde gerekleti.

Eyll 2010-2011 dneminde gerekleen 1 milyon 514 bin yeni kaytl istihdamn yzde 73′ sigortal cretlilerden (4/a) olutu.

Getiimiz 12 ayda sigortal cretli saysndaki art yzde 11,1 oldu. malat sanayindeki art yzde 9,6 ile genel artn gerisinde kald.

Son 12 ayda 1 milyon 102 bin kadar artan sigortal cretli saysnn yzde 25’i imalat sanayinden geldi. Yaklak 273 bin ilave kii imalat sanayinde i edindi.

Son 12 ayda gerekleen yeni istihdamn yzde 73,6’sn 15 il gerekletirirken, istihdamdaki pay yzde 29,1 olan stanbul, istihdam artnda da ayn orana yakn pay sahibi oldu. Eyll 2010-2011 dneminde 1 milyon 102 bini bulan yeni sigortal cretli istihdamnn 313 bini stanbul’da gerekleti. stanbul’un yzde 28,4’lk payn, yzde 7 ile zmir, yzde 6,8 ile Ankara izledi. stihdam artnda Bursa’nn pay da yzde 5,2 oldu.

Oransal olarak en nemli istihdam artn ise yzde 18,7 ile Gaziantep ve yzde 18,1 ile Mersin gerekletirdi. Gaziantep’te son 12 ayda 30 bine yakn istihdam art saland. Mersin’de de yeni i says 28 bine yaklat.

Eyll 2010-2011 dneminde kadn istihdamndaki art yzde 10,8 olarak gerekleti. 1 milyon 102 bin yeni cretli istihdamnn gerekletii son 12 ayda istihdam edilen kadn says 254 bin oldu. Toplamdaki kadn cretli oran yzde 23,7 olarak gerekleti.

TK verilerine gre kadn istihdamnn toplam istihdam ierisindeki pay son yllarda artt. Ancak SGK’daki kaytl istihdam verilerinde bu oran azald. Kadn istihdamndaki artn ounun kayt d olduu grld. Eyll 2010-2011 arasnda kadn istihdam 668 bin artt. Bu artn 319 bini kaytd istihdam edildi. Buna kar 1 milyon 108 bin artan erkek istihdamnn sadece 178 bini kaytd istihdam edildi.

TK-e gre Eyll 2010-dan 2011-e artan kadn istihdamnda en byk pay yzde 38 ile tarm sektr ald. Tarm sektrn yzde 19 ile salk ve sosyal hizmetler sektr, yzde 9 ile konaklama, yiyecek-iecek sektrleri ve eitim sektr takip etti. Ticaret sektrnn arttaki pay ise yzde 7’de kald. e-learning . SGK verilerine gre Eyll 2011’de, Eyll 2010’a gre 254 bin artan kaytl kadn istihdamnda arttaki en byk pay yzde 23 ile perakende ticaret sektrnde gerekleti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *