Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı

Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığının nasıl olacağı konusunda kanun maddesi aşağıdaki gibidir. Size özetleyecek olursa kişi size her hafta belli gün veya günler geliyorsa bu sürekli çalışma olduğu için sigortalı yapmak zorundasınız fakat eve gelen kişi sizin çağırdığınız günlerde gelip ve bu gelme işi sizin istediğiniz tarihlerde oluyorsa ve bir düzene sahip değilse bu kişiyi sigortalı yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

GENELGE 2013/11

506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesinin (I/D) bendi ile ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 24/11/1987 tarihinden itibaren sigortalı sayılmışlardır. Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendi ile aynı uygulama devam ettirilmiş, ev hizmetlerinde çalışanlardan ücretle ve sürekli olarak çalışanlar sigortalı sayılmış olup, ücretsiz ve süreksiz çalışanlar sigortalı sayılmamıştır. Ev hizmetleri, çamaşır ve bulaşık yıkama, ütü yapma, cam silme, yemek yapma gibi evin gündelik işleyişine yönelik çalışmalardır. 4857 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denilmektedir. Ev hizmetlerinde ücretle çalışanların yapmış oldukları işin niteliği bakımından öncelikle sürekli iş olup olmadığının belirlenmesi gerekmekte olup, sigortalılığın sağlanabilmesi için evle bağlantılı işlerin ücretle ve belli bir süreklilik içinde yapılıyor olması, süreklilik için çalışmanın belirli bir yoğunluğa ulaşması şartının aranması gerekmektedir.

Çalışanın her hafta aynı gün aynı eve ev işinde çalışmak üzere gelmesi hali sürekli çalışma olarak nitelendirilecek, belirsiz aralıklarla ve çağrı üzerine yapılıyorsa, bu durumda ne kadar sürmüş olursa olsun, süreksiz çalışma olarak değerlendirilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *