Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Doğum borçlanması yapanların dikkatine

Doum borlanmas yapp erken emekli olma dncesinde olanlar bizlerin de daha nce belirtmi olduu bakur kapsamnda saylacak gnleri nedeniyle emeklilikleri tehlikeye girebilir. Bu yzden insanlar devletle bir i yapacaklar zaman muhakkak bir kere dnmeleri lazm. Aada bu konu ile ilgili Resul Kurt hocamzn yazsn okuyabilirsiniz.

SGK, emeklilik iin rpnan annelerin doum borlanmasnda snfta kald. nce bir 300 gn tutturdular, sonra o olmad sigortallk tarihinden sonrasn borlanmaya takldlar, yaknda onun da olmayacan grecekler. . Doum borlanmasn esasen erken emeklilik yolu olarak gryoruz. Ancak, bazen doum borlanmas ge de emekli edebiliyor. zelikle istee bal sigortallarn doum borlanmasnda ok maduriyet yaanyor. Borlanlarak hizmetten saydrlan sre sigortallk sresinin hesabnda, primi denen sre de prim deme gn saysnn hesabnda dikkate alnr.stee bal sigorta primi derken yaplan doum borlanmasnn gnleri Ba-Kur kapsamnda deerlendiriliyor. Bu balamda doum borlanmas kapsamnda prim deyen ve erken emekli olmay dnen kadnlarn iyi bir emeklilik planlamas yapmas gerekiyor. Aksi halde, borlanma bavurusu yapt tarihte Ba-Kurlu sayldklarndan borlanmalar da Ba-Kura saylmakta ve bu durumda baz sigortallarn son 7 ylda Ba-Kur gn fazla olduunda daha ge emekli olabiliyorlar. Doum borlanmalarnda, borlanlan srelerin son sigortallk statsnde deerlendirilmesi halinde emeklilii tehlikeye girecek kiiler, borland sreler 4/a sigortallk statsnde saylsn diye Ba-Kurlular iyerlerini bir yaknna devredecek, istee bal sigortallar ise sigortalklarn sonlandrarak bir iyerinde birka gn 4/a sigortals olduktan sonra borlanma bavurusu yapacaklardr. Bu ise hem SGK asndan emek, i gc ve zaman kayb, hem de sigortallar iin fuzuli i ve ilem yk altna girmeleri anlamn tayacaktr.

zellikle 2008 ylnn ekim ayndan itibaren istee bal prim deyenlerin SSK yerine Ba-Kur kapsamna alnmas ileride maduriyetleri daha da artracak. Yargtayn bu konuda verilmi ve borlanmalar fiili alma sresinden saymayan ok sayda karar vardr. Anneleri mahkeme kaplarnda srndrp, stne SGKnn mahkeme masraf demesinden kimseye yarar gelmez. Bu basit sorun idari yoldan zlmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *