Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Doğum borçlanması bildirimi

Doum nedeniyle uzun sreli istirahate ayrlan sigortalmzn her ay sonu geici i gremezlik deneini alabilmesi iin, iveren olarak istirahatli srede i yerinde almadna dair bildirimi hangi srelerde Kuruma gndermemiz gerekecektir?

5510 sayl Kanunun (4/a) kapsamndaki sigortallarn istirahatli olduklar sreler iin geici i gremezlik deneklerini alabilmeleri iin, bu srede i yerinde almadklarna dair bildirimin iverenlerce elektronik ortamda Kuruma gnderilmesi zorunludur. Aksi takdirde, iverenler idari para cezas ile kar karya kalacaklardr.. Bu bildirimin, 10 gnden az istirahatlerde istirahatin bittii gn, 10 gn ve daha uzun istirahatlerde ise her 10 gnlk srenin bittii gn takip eden 5 i gn ierisinde Kuruma verilmesi gerekmektedir. Sigortallara 10 gnn zerinde istirahat verilmesi halinde iiler deneklerini 10’ar gnlk dilimler halinde almak istedikleri konusunda iverenlere yazl talepte bulunmadklar takdirde, bildirimin rapor biti tarihinden itibaren 5 gn iinde yaplmas gerekmektedir. Demek ki, sigortal istirahat sresinin bitiminden nce geici i gremezlik deneini almak istedii, bu sre de 10 gnden fazla olduu takdirde iverenine yazl talepte bulunacak, ivereni de bu talebe dayanarak 10’ar gnlk srelerin bittii tarihi takip eden 5 i gn ierisinde bildirimleri Kuruma gnderecektir. lgili Tebli ve Genelge’de, 10 gn ve daha uzun istirahatlerde sigortalnn deneklerini 10’ar gnlk srenin zerinde de alabileceine dair bir hkm bulunmadndan, ii deneklerini her ay sonu almak istese de bildirimi 10’ar gnlk srelerin bitiminden itibaren 5 gn ierisinde yapmanz daha uygun olacaktr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *