Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

isteği

Kendi isteği ile işten ayrılan tazminat alabilir mi?

Kendi isteği ile işten ayrılan tazminat alabilir mi? İşçi kendi isteği ile işten ayrıldığında kıdem tazminatı alamaz. Ama işveren kendi isteği ile verebilir. Kanunen ve hukuken tazminat alma zorunluluğu yoktur. Hatta belli bir süre önce işverene işten ayrılacağınızı bildirmezseniz  tazminat ödeyebilirsiniz. Şöyle düşünelim işçi işten çıkarıldığında ayrıca ihbar tazminatı da […]

kendi isteği ile ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Çalıştığı işyerinden kendi isteği ile ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun işçi veya işveren tarafına yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bildirim şartına uymayan taraf, maddede belirtilen bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarında karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır. […]

kendi isteği ile ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

alt iyerinden kendi istei ile ayrlan ii ihbar tazminat alabilir mi? 4857 sayl Kanunu’nun 17. maddesine gre, belirsiz sreli i szlemesinin feshinden nce durumun ii veya iveren tarafna yazl olarak bildirilmesi gerekir. Bildirim artna uymayan taraf, maddede belirtilen bildirim srelerine ilikin cret tutarnda kar tarafa ihbar tazminat demek zorundadr. i […]