Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yeni teşvik sistemi – sigorta primi desteği

Yeni teşvik sistemi – sigorta primi desteği

Yeni yatırım teşvik ve destekleriyle ilgili seri makalelere devam ediyoruz. Bu günün konusu sigorta primi destekleri.
Daha önceki uygulamalarda yatırım teşvikleri içinde sadece sigorta primi işveren desteği varken, yeni uygulamada sigorta primi işçi hissesi desteği de sisteme dahil edilmiştir. Aşağıda her iki destekten de bahsedilecektir.

1. Sigorta primi işveren hissesi desteği

a) Destek tutarı ve süresi

19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Kararname’nin 12′nci maddesine göre, büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan;

– Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımla sağlanan,
– Diğer yatırımlarda, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı, aşağıda Tablo 1′de belirtilen süreler için Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

Asgari ücretin aylık tutarı üzerinden halen 178 bin 87 lira sigorta primi işveren payı hesaplanmaktadır. Genel olarak bütün çalışanlar için uygulanan beş puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği dikkate alındığında, yeni yatırımlarla sağlanan her bir çalışan istihdamı için işverene, aylık olarak 128 bin 54 lira destek sağlanmaktadır.

b) Destek sınırı

Kararnameyle, destek tutarı sabit yatırım tutarına bağlı olarak sınırlandırılmıştır.
Yapılan düzenlemeye göre, yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, sabit yatırım tutarının aşağıda Tablo 2′de belirtilen oranlarını geçemeyecektir.

c) Destek koşulları

Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilmek için;
– İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi ve

– Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması
şarttır.

2. Sigorta primi işçi payı desteği

Yeni kararnameyle, sadece 6′ncı Bölgede yapılan; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanmak üzere sigorta primi işçi hissesi desteği getirilmiştir.
Yapılan düzenlemeye göre, kapsamdaki yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

Destekten yararlanılabilmesi için;

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi
– Devletçe karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması
şarttır.
Asgari ücretin aylık tutarı üzerinden halen 124,11 lira sigorta primi işçi payı hesaplanmaktadır. Buna göre, yeni yatırımlarla sağlanan her bir çalışan istihdamı için işverene, aylık olarak bu tutarda destek sağlanmış olmaktadır.

3. Sigorta primi desteklerinin karşılaştırılması

Yatırım teşvik ve destekleri kapsamında sağlananlar yanında, başka yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulanan farklı istihdam destekleri de bulunmaktadır.

Çok sayıdaki istihdam desteklerinden bir kısmının, bazı çalışanlar için çakışması olasıdır. Örneğin, 6′ncı Bölge’de yeni yapılan bir yatırım kapsamında istihdam edilen özürlü bir çalışan için üç ayrı sigorta primi desteği uygulanabilir olmaktadır: Bütün çalışanlar için uygulanabilir olan beş puanlık destek, yatırım destekleri kapsamında sağlanan destek ve özürlü istihdamına sağlanan destek.

Aşağıda bazı sigorta primi destekleri, sağlanan destek tutarlarıyla birlikte Tablo 3′te yer almaktadır. Tabloda yer alan desteklerden, koşullar sağlanmışsa öncelikli olarak beş puanlık desteğin uygulanması gerekmektedir. Diğer desteklerin de çakışması durumunda ise (bazı destekler hariç), her bir çalışan için hangi desteğin uygulanacağına serbestçe karar verilmesi mümkündür. RECEP BIYIK

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *