Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yemek Parası Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Dikkate Alınır Mı?

Yemek Parası Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Dikkate Alınır Mı?

Sorunuz:

iş yerim maaşımı devamlı olarak geç yatırmasından dolayı noterden ihtar çektim tazminat talebinde bulundum sözlü olarak da maddi ve manevi olarak zor durumda olduğumu belirttim iş aktimi fesih ettim kıdem tazminatı ödemeyi kabul ettiler ancak tazminat hesaplarken aylık olarak yemek yemem için ödedikleri (ticket) ücretini kıdem tazminatı hesabının içine katmadılar katmaları gerekir mi? iş kanununun ilgili maddesini de yazarsanız bununla ilgili bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler(Atilla D.)

Cevabımız:

Merhabalar,

Kıdem tazminatı son brüt ücretten ödenmesi gereken bir tazminattır.Yani işçinin giydirilmiş ücreti üzerinden hesaplanması gerekmektedir.1475 sayılı İş Kanunun yürürlükte olan 14.maddesinde ”   (Değişik fıkra: 29/07/1983 – 2869/3 md.) 13 üncü maddesinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. ” hükmü bulunmaktadır.Bu maddeye göre işçiye sağlanan ilave ücretler de kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilir.

Yemek parasının da kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınması gerektiğine ilişkin 9.Hukuk Dairesi Esas: 2009/2296 Karar: 2011/966 Karar Tarihi: 27.01.2011 sayılı emsal Yargıtay kararı bulunmaktadır.

Bu bağlamda işvereninizden kıdem tazminatınızı yeniden hesaplamasını ve farkını ödemesini talep ediniz.Ödememesi halinde ihtarname çekiniz ve iş mahkemesine dava ediniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *