Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açmaları

 

Yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açmaları

Ekonomi bakanlığı, yeni kurulan yabancı şirketlere Türkiye’de faaliyet izni verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıl geçmesi koşulunu öngörebilecek

Ekonomi Bakanlığı, yeni kurulan yabancı şirketlere Türkiye’de faaliyet izni verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıl geçmesi koşulunu öngörebilecek.

Bakanlığın, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini, şirketin faaliyet konusu, sermayesi ve istihdam edilen personel sayısı gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebilecek.

Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde sonuçlandırılacak.

İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilmesi hükmü korunurken, faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğe müracaat edecek.

Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmayacak.

İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında istenen bilgi formunu ve ekli belgelerini Ekonomi Bakanlığa gönderecek. Formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmayacak, faaliyet izinleri de resen iptal edilebilecek.

(AA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *