Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Sigortalılara bağlanan malûllük aylığı hangi hallerde kesilir, tekrar nasıl bağlanır?

Sigortalılara bağlanan malûllük aylığı hangi hallerde kesilir, tekrar nasıl bağlanır?

 Malûl sayılmanın şartları ile malûllük sigortasından yararlanmanın şartları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde düzenlenmiştir. Malûllük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanmasına ilişkin hükümler ise aynı kanunun 27. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, (4/a) kapsamında malûllük aylığı almakta olanların bu kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları veya kontrol muayenesi sonucu malûllük durumlarının ortadan kalkması hallerinde, malûllük aylıkları kesilir. Çalıştıkları işten ayrılarak yeniden malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığa esas malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, yeniden malûllük aylığı hesaplanarak bağlanır. Sigortalının malûllük hali, Kuruma sevk talebinin kanunun yürürlük tarihinden sonra olması nedeniyle yeni hükümlere göre tespit edilecek ve malûl olduğu anlaşılan sigortalıya aylık yeniden hesaplanarak bağlanacaktır. Ancak, sigortalının aylığa hak kazanma koşullarını ikinci talebinde yerine getirmiş olup olmadığına bakılmayacaktır.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *