Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Sağlık sebebi ile işten ayrılma ve kıdem tazminatı

Sağlık sebebi ile işten ayrılma ya da işverenin işten çıkarma işi fesih durumunda kıdem tazminatının durumu

İşyerimizde çalışan bir işçimiz çok hasta olmadığı halde Temmuz ayından Aralık ayı sonuna kadar rapor almış. Biz bu işçiyi İş Kanunun 25. maddesine göre işten çıkardığımız takdirde kıdem ve ihbar tazminatını ödemek zorunda kalır mıyız? Ya da sizin başka bir öneriniz var mıdır?


4857 sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin (I) numaralı bendine göre, süresi belirli olsun veya olmasın işveren, işçinin hastalığı nedeniyle devamsızlık süresinin İş Kanununun 17. maddesindeki bildirim sürelerini altı hafta geçmesinden sonra iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin haklı nedenle feshedebiliyor.
İşçinizin çalışma süresinin ne kadar olduğunu belirtmemişsiniz. İşçinin çalışma süresine göre tespit edeceğiniz bildirim süresine 6 hafta ekleyip, bu süre dolduktan sonra iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz olarak feshedebilirsiniz.
İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık sebebiyle feshi halinde ihbar tazminatı ödenmez ancak kıdem tazminatının ödenmesi gerekiyor.

TebKobiTv

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *