Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Sağlık koşulları nedeni ile kıdem tazminatı alma hakkım var mı?/sosyal güvenlik adına trajik aile dramı

Sağlık koşulları nedeni ile kıdem tazminatı alma hakkım var mı?/sosyal güvenlik adına trajik aile dramı

SAĞLIK KOŞULLARI NEDENİ İLE KIDEM TAZMİNATI ALMA HAKKIM VAR MI?/SOSYAL GÜVENLİK ADINA TRAJİK AİLE DRAMI

Bir şirkette uzun yıllardır muhasebe bölümünde çalışmaktayım. Uzun süreli oturarak iş yapmaktan dolayı bel fıtığı oldum. Ameliyat olduğum halde ağrılarım dinmedi. Bu rahatsızlığımı ileri sürerek işverenimden Kıdem Tazminatı alabilir miyim?

 4857 sayılı İş Kanunun derhal fesih hakkı olan 24 Maddesinin; Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

 Burada çalışan işçinin sağlığı için, yaşayışı için tehlike oluşturmasında 1 yıldan fazla kıdemi var ise işverenden kıdem tazminatını isteyebilir. Burada önemli olan tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor olarak hastalığının ispat edilmesi halinde Kıdem Tazminatını alabilecektir. Bunun için de elimizde güncel bir Yargıtay kararı bulunmaktadır.

 
 

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/10473 KARAR NO: 2009/17999 KARAR TARİHİ: 25.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT: 4857 sayılı İş K. md.24. KARAR ÖZETİ: İŞÇİNİN İŞİN YAPILMASI VE İŞİN NİTELİĞİNDEN DOĞAN SEBEPLE SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNU TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR DEVLET  HASTANESİNDEN RAPOR ALARAK İSPATLAYABİLECEĞİ

 Özet:

Davacı, dava dilekçesinde rahatsızlığı sebebinin bel fıtığı, boyun düzleşmesi ve ülser olduğunu belirtmiştir. İş Kanunu’nun 24/1. maddesinde öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, çalışma koşulları, yapılan işin özellikleri bir bütün halinde dikkate alınıp davacının çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor aldırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir. YARGITAY KARARI Davacı iş akdini rahatsızlığını gerekçe gösterip feshederek (istifa) kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti talep etmiştir. Davalı, davacının istifa ederek ayrıldığını fesih sonrası düzenlenen ibranamede davacının kıdem tazminatı ve izin ücretine hak kazanmadığına dair imzasının bulunduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece mahallinde doktor bilirkişi eşliğinde keşif yapılmış düzenlenen raporlar ve dosya içine sunulan doktor raporlarına göre davacının İş Kanunu’nun 24/1 maddesinde belirtildiği şekilde iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması ve işin niteliğinden doğan bir sebeple sağlığının bozulduğu gerekçesiyle kıdem tazminatı alacağının kabulüne karar verilmiştir. Davacı, dava dilekçesinde rahatsızlığı sebebinin bel fıtığı, boyun düzleşmesi ve ülser olduğunu belirtmiştir. İş Kanunu’nun 24/1 maddesine göre davacının rahatsızlığının çalışmasına engel olup, olmayacağı yönünden mahkeme tarafından aldırılmış bir sağlık kurulu raporu bulunmamaktadır. İş Kanunu’nun 24/1 maddesinde öngörülen unsurlar, işyerinin özellikleri, çalışma koşulları, yapılan işin özellikleri bir bütün halinde dikkate alınıp davacının çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor aldırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken konusunda uzman olmayan doktor raporuna itibar edilerek karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25.06.2009 gününde oybirliği ile karar verildi

**

23/07/2012  Tarihli gazete sayfalarında Yozgat iline Bağlı Yerköy İlçesinde işlenen cinayet haberi dikkatimi çekti.

Siz okurlarımla paylaşıyorum.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, vefat eden annelerinin maaşını alan kardeşler arasında SGK tarafından ödeme emri verilince çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Annelerinin ölümünü SGK’ya bildirmeyen iki kardeş annelerinin yaklaşık 70 bin lira emekli maaşını aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’nun yaptığı inceleme ve yasal işlemlerin ardından iki kardeşe 250 bin lira para cezası kesildi. Yaşar Yiğiter (54) ve Ömer Yiğiter(51) kardeşler ceza yüzünden ilçe terminali yakınında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Yiğiter, kardeşi Ömer Yiğiter’e tabanca ile 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle Ömer Yiğiter olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Yaşar Yiğiter ise bugün ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Burada bu cinayetin önüne SGK geçebilirdi.Yüklü miktar da borç çıkmazdı.

e-sigorta alanında ödül alan SGK İçişleri Bakanlığı Nufüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince bilgi paylaşımı geniş tabana yayılmalıdır.

Emekli maaşları,gelirleri,dul ve yetim aylık yada gelirleri kişinin medeni hallerinde oluşan değişiklikleri veri tabanı üzerinden aktarılması halinde vatandaşın bunları SGK bildirmese de sistem otomatik olarak hak edilmeyen aylıkların ödenmesini engellemelidir.Bunun yapılması halinde daha sonra yüklü miktarda borç çıkmanın da önüne geçilebilinir.

Nufüs kayıtlarına SGK’dan  aylık,gelir alanlarının bilgisi isimlerinin karşısına girilmeli ,ölüm,boşanma,evlenme ,dul kalma ,okul süreleri sona erme hallerinde bildirime gerek kalmadan hak sahipleri hakkında işlem yapabilmelidir.

Böylece SGK birçok bürokratik işlemde kurtulacaktır.

Umarım böyle bir uygulama vardır.

VEDAT İLKİ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *