Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kkk Sözleşmeli er başvurusu hakkında bilgiler.

Bugün KANALD sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci’nin yapmış olduğu haberde maaşların 2.700 tl civarında olacağı. Başvuruyu yapan kişilerin özellikle PKK ile mücadelede ve Doğu Anadolu bölgesinde operasyonda görev alacağı, Zorlu olarak 10 ay eğitimden geçileceği işlendi. Yapılan haberde dileyen kişilerin 7 yıl sonra görevi bırakmaları halinde de 60 bin tl kadar tazminat alabilecekleri duyruldu.

1.BAŞVURU KOŞULLARI:

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b.En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c.Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı, er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

ç.Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Temmuz 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar),

d.Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 26 yaşından gün almamış olmak (12 Temmuz 1985 tarihinden sonra doğanlar),

e.Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

f. TSK’dan ve askerî öğrencilikten ilişiği kesilmemiş olmak,

g.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

ğ.Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

ı. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

i. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “Sağlam, sözleşmeli er olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

j.Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

k. Yapılacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakat sınavlarında başarılı olmak.

Sözleşmeli er alımı başladı. Aşağıdaki linkten sözleşmeli er alımı hakkında şartlara ve detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli er alımı hakkında bigilere  ulaşmak için tıklayın

Uzmanlık için başvuru klavuzu için TIKLAYINIZ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilgili sözleşmeli er başvurusu hakkındaki resmi açıklama için TIKLAYINIZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *