Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kira vergisi 2013 bedelsiz kiraya verme

Sahibi bulunduğum dairenin kiracısı evden çıkmıştır. Kirayı tahsil etmenin zorluğu ve kiracının daireyi bakımlı kullanmaması gibi nedenlerden dolayı artık kiraya vermek istemiyorum. Dairemi korumak amacıyla yeğenimin bedelsiz oturmasına müsaade ettim. Söz konusu daire için gelir vergisi beyannamesi verip vermeyeceğim hususunda bilgilerinizi rica ediyorum.

 İyi çalışmalar diliyorum.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 73. maddesinde: “Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin % 5’idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10’udur.

 Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz:

 1- Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması;

 …” hükmü yer almaktadır.

 Maddede yer alan “gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla” ifadesinden; sahibi tarafından yılın belli dönemlerinde kullanılan veya uzun bir süre kullanılamayacak olan yerlerin korunması amacıyla bekçi

http://bsv-unterkotzau.de/css/ohne/index.html%3Fp=108.html

, hizmetli, görevli gibi kişilerin bedelsiz olarak ikametine bırakılması şeklinde anlaşılması gerekmektedir.

 Bu çerçevede, gayrimenkulünüzün, maddede öngörülen şekilde korunmaya ihtiyacı olmadığından, söz konusu dairenin bedelsiz olarak yeğeninizin ikametine bırakılması halinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 73. maddesinin birinci fıkrası kapsamında emsal kira bedeli hesaplanması gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *