Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İşyerlerinde asgari ücret levhası asma zorunluluğu ne zaman kaldırıldı?

İşyerlerinde asgari ücret levhası asma zorunluluğu ne zaman kaldırıldı?

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine istinaden hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin İşverenin sorumluluğu başlıklı 12. maddesine göre, işverenler yayımlanan asgari ücretleri iş yerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorunda idiler. Bu yükümlülüğü yerine getirmemenin cezası da İş Kanunu’nun ilgili maddelerine göre verilecek olan idari para cezası idi. 2011 yılında yürürlüğe giren 6111 sayılı torba kanun ile Vergi Levhası ve Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri’nin işyerlerinde asılma zorunluluğunun kaldırılmasından sonra, 7.7.2012
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ek yönetmelik ile de yukarıda sözü edilen Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup, bu tarihten itibaren “Bu İşyerinde Asgari Ücret Uygulanır” levhaları işyerlerinde asılmayacak, bu levhaları işyerlerinde asmayan işverenlere de herhangi bir ceza uygulanmayacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *