Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İşveren İşçinin Giydiği Kıyafetlere Müdahale Edebilir Mi?

Sorunuz:

Bir bayan çalıştığı iş yerinde haftanın 3 günü etekli diğer 3 günü ise pantolon giyerek çalıştırılmaktadır. Giysileri işveren tarafından sağlanmaktadır.
Bu durumda Çalışan sürekli pantolon giyerek çalışmak istemektedir. İşveren Bu nedenle çalışanı işten çıkarma hakkı var mı, (çalışanın giysilerinin iş güvenliği açısından koruyucu önleyici bir özelliği yok) (Adnan Y.)

Cevabımız:

Adnan Bey,
İşverenin işçinin kılık kıyafet, görünüşüne müdahale etme ve yaptırım uygulama hakkı her zaman bulunmamaktadır. İşverenin bu konulara müdahale edebilmesi için işin niteliğinden, gerekliliklerinden kaynaklanması gerekmektedir. İşten çıkartabilme ile ilgili sorunuz iki olasılık dahilinde incelenmelidir. Eğer ki iş yerinde 30′dan fazla işçi çalışmıyor veya çıkartmak istediğiniz işçinin 6 aydan daha az bir kıdemi bulunması durumunda işçi iş güvencesi kapsamında değildir. İş güvencesi kapsamında olmayan işçilerin iş sözleşmeleri feshedilirken herhangi geçerli bir nedene dayanması gerekmemektedir. Zaten iş güvencesi kapsamında olmayan işçilerin işe iade davası açma hakları da bulunmamaktadır. Ancak yine de çıkarttığınız işçi kıdem tazminatına hak kazanıyor olması durumunda kıdem tazminatı ödemesi yapmakla yükümlüsünüzdür. Aynı şekilde ihbar sürelerine uyma zorunluluğu da bulunmaktadır. Eğer ki ihbar süresince çalıştırmak istemiyorsanız buna ilişkin ihbar tazminatını ödeyerek iş sözleşmesini derhal sonlandırabilirsiniz. İşçinin kullanmadığı yıllık izinler de paraya dönüştürülerek işçiye ödenmelidir. Eğer ki iş yerinizde 30 işçi çalışıyor ve işçinin 6 aydan fazla kıdem süresi bulunuyorsa işçi iş güvencesi kapsamında demektedir. İşten çıkartabilmeniz için feshin yazılı ve fesih sebebinin çok açık bir dille belirtilmiş olması gerekmektedir. Fesih sebebinin de ayrıca geçerli bir nedene bağlanmış olması gerekmektedir. Yargıtay’ın bu konuyla ilgili emsal bir kararı bulunmaktadır. Siz işçiyi iş güvencesi kapsamında olsa dahi işten bu gerekçeyle çıkartabilirsiniz ancak yapılacak olan fesih haklı sebeple fesih değil; geçerli sebeple yapılan bir fesihtir. Bu sebeple işçiye kıdem tazminatı ödeme zorunluluğu devam etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *