Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İndirimli emlak vergisi oranından kimler faydalanır?

Geçmişe dönük olarak, emekli olduğum tarihten itibaren indirimli emlak vergisi oranından yararlanmam mümkün müdür?

 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesine dayanılarak muhtelif tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşının doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin  gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde bu mesken için uygulanacak emlak vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli maaşından ibaret olanların indirimli bina vergisi oranından (sıfır) faydalanmak için Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Formu doldurarak ilgili belediyeye vermeleri  gerekli bulunmaktadır. Ancak gerekli şartları taşıyan mükelleflerin söz konusu formu veya emlak vergisi bildirimini süresinde vermemeleri indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Bu nedenle, emlak vergisi bildirimini vermemiş ve indirimli bina vergisi oranından (sıfır) yararlanma talebinde bulunmamış mükelleflerin, gerekli formları daha sonra vermeleri halinde, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından zamanaşımı süreleri de dikkate alınmak suretiyle geçmişe dönük olarak faydalanmaları mümkündür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *