Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Gider pusulası toptan düzenlenebilir mi?

Kuyumculuk faaliyeti ile iştigal etmekteyiz. Bazı müşterilerimiz ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme limitinin üzerindeki satışlarda fatura yerine fiş istemektedir. Bu durumda satış tutarının parça parça düzenlenecek yazar kasa fişi ile belgelendirilip belgelendirilemeyeceği, ad soyad, adres ve T.C. kimlik numarasını vermek istemeyen müşteriye faturanın ne şekilde düzenleneceği, hurda altın alımında gider pusulasının her alışta düzenlenmeyip altın fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde toplu olarak düzenlenip düzenlenemeyeceği hususlarında görüşlerinizi talep ediyoruz. Teşekkürler.

 2012 yılı için 770 TL’yi geçen satışların miktar itibariyle bölünerek bu satışlar için ödeme kaydedici cihaz ile fiş düzenlenmesi mümkün olmayıp, müşterinin isteğine bağlı  olmaksızın  söz konusu  tutarı  aşan  satışların  fatura  ile  belgelendirilmesi, 770 TL’nin altında kalan satışlarda da, müşterinin istemesi halinde fatura düzenlenmesi mecburidir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışındakilere, örneğin nihai tüketicilere düzenlenecek faturada, müşterinin adı soyadı ve adresinin bulunması mecburi olup, ayrıca T.C. numarasının da yer alacağına dair bir hüküm mezkur maddede yer almamaktadır. Ayrıca, gider pusulasının, altın mücevher gibi kıymetli eşyanın alımının yapıldığı anda düzenlenmesi mecburi olup, gider pusulasının yılın belli dönemlerinde toplu olarak düzenlenmesi mümkün değildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *