Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Geçmiş tarihlerde ödenmiş olan bireysel emeklilik primlerinin indiriminin mümkün olup olmadığı hususunda görüşlerinizi rica ediyorum.

Geçmiş tarihlerde ödenmiş olan bireysel emeklilik primlerinin indiriminin mümkün olup olmadığı hususunda görüşlerinizi rica ediyorum.

256 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için muhtasar beyanname vermediği, ücretlerini peşin alan ücretlilerin, aylık dönemler itibariyle ödedikleri şahıs sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının, prim ve katkı payı ödeme belgesinin prim ve katkı payının ait olduğu ay içinde işverene ibraz edilmesi koşuluyla oransal ve mutlak sınırlamalar çerçevesinde izleyen aylara ait ücretlerin vergi matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınabileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, prim ve katkı payı ödeme belgelerinin prim ve katkı payının ait olduğu ay içinde işverene ibraz edilmesi koşuluyla, bireysel emeklilik katkı paylarının, bir sonraki ayda ödenecek ücretin matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün olup, prim ödemelerine ilişkin belgelerin süresi içinde ibraz edilmemesi halinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *