Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma Uygulaması

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma Uygulaması

Soru: Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İşçinin Çalışma Hakkı ile ilgili http://www.alitezel.com adresinde yer alan yanıtınızı okudum. Evlilik nedeniyle 28.05.2012 tarihinde işten ayrıldım. Bu hususla ilgili olarak kıdem tazminatımı da aldım. İşten ayrılmış olmama rağmen uzun dönemli evde oturmak istemediğime daha doğrusu tekrar çalışmak istediğime karar verdim. Ben bir özel bankada 7 yıldır çalışmaktaydım. Dün eski şubeme uğradığımda şube müdürü ile sohbet ederken bana tekrar çalışmayı düşünmem halinde en az 1 yıl beklemem gerektiğini yoksa bankanın bana ödemiş olduğu tazminatı dava açarak geri alma hakkının olduğunu söyledi. Açıkçası bu konuda biraz aklım karıştı. Yasada bununla ilgili herhangi bir yeni değişiklik olması mümkün mü ya da gerçekten benim tekrar çalışma hayatına başlayabilmem için 1 yıl gibi bir süre beklemem gerekli mi? İ.AYAZ

Cevap: 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçilerin hizmet akitlerinin;

1. İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 25 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2. İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca,

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

5. En az 15 yıl sigortalılık süresini ve en az 3 bin 600 prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi

6. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi

7. İşçinin ölümü

gibi sebeplerle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Evlilik gerekçesiyle işten tazminatlı olarak ayrılma hakkını kullanan kadın işçinin yeniden işe başlamak için en az bir yıl beklemesi gibi kesin bir şart bulunmamakla birlikte söz konusu hakkın salt iş değişikliği amacıyla kullanılması etik ve yasal olmayacağından makul bir süre beklendikten sonra çalışmaya tekrar başlanabileceği değerlendirilmektedir. Çalışmak anayasal bir haktır ve evlenen kadın işçi bu hakkı kullanırken bilahare tekrar işe başlamayacağına ilişkin bir taahhütte bulunuyor değildir.

 
 

Soru: 07.04.2008 – 13.01.2012 yılları arasında Halk Bankasında görev yaptım. Ocak 2012 tarihinde memur olarak atamam yapıldı. Bankada çalıştığım süreçte maaşımdan Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfına kesintiler yapıldı. Ben şu an 4/c sigortalılığına (Emekli Sandığı’na) kayıtlıyım. Tarafımdan yapılan kesintileri Sandıktan talep edebilir miyim? Ömer B.

Cevap: Henüz emeklilik yaşınız gelmediğinden ödenmiş primlerin adınıza yatırılanlarını alma hakkınız bulunmuyor. 60 yaş ve en az 25 yılla (9000 günle) 4/c sigortalılığından emekli olabilirsiniz. Yani 60 yaşına geldiğinizde en az 5 bin 400 gününüz olmazsa o takdirde yaşlılık toptan ödemesi alabilirsiniz. Yine (Allah geçinden versin) vefatınız halinde en az bin 800 gününüz olmazsa o takdirde de varsa dul ve yetimlerinize ölüm toptan ödemesi yapılabilir. ŞEVKET TEZEL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *