Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Evlenenler kıdem tazminatı alabilir mi?

Evlenenler kıdem tazminatı alabilir mi?

Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dâhil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

 
 

Ali Tezel’in sitesinde bu konuyla ilgili şu bilgilere yer verilmektedir.

A. Öztürk, “2007 yılından beri çalıştığım işyerinden evlilik nedeniyle ayrılacağım. İş yerinde işlerin yoğun olması nedeniyle evlendikten sonra işten ayrılmak istiyorum. Evlilik nedeniyle ayrıldığımda kıdem tazminatı alabilir miyim? İşveren kıdem tazminatını ödemekten kaçınabilir mi? Kaçınırsa ne yapmam gerekir? İhbar süresini beklemeli miyim?”  diye soruyor.

Kimlere kıdem tazminatı ödeneceği hususu 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin (e) bendinde düzenlenmiştir. Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda da kıdem tazminatına hak kazanılacağı hükme bağlanmıştır.

Yani, aynı işyerinde veya aynı işverene ait işyerlerinde bir yıldan fazla kıdemi olan kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini evlilik nedeniyle feshetmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanmaktadırlar.

İş akdi devam eden kadın işçinin evlenmesi halinde, bir yıl içinde evlendiğini belirterek işverenden kıdem tazminatını istemesi gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesinin feshedilmemesi ve işverenden kıdem tazminatı istenmemesi halinde işçinin bu hakkı kaybolmaktadır.

İş sözleşmesini bu şekilde fesheden kadın işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücret giydirilmiş ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenecektir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılacaktır

İşverenin bu durumda kıdem tazminatı ödememesi halinde konu yargıya götürüldüğünde davayı kazanmanız söz konusu olacaktır. Ancak, işveren bu kıdem tazminatı ödemeyeceğini belirtmişse mutlaka işverene iş sözleşmesini evlilik nedeniyle feshettiğinizi belirten bir ihtarnamenin (mümkünse noter aracılığıyla) işverene gönderilmesi gereklidir.

Evlenme nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde, işçinin bildirim (ihbar) süresi vermesine gerek yoktur.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *