Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Emlak vergisinde indirimli oran

Babamın emekli aylığı dışında başka bir geliri yoktur. Annem ev hanımı olup, her ikisinin de 130 m2 olan birer evleri bulunmaktadır. Anneme ait olan daireyi kiraya verdik. İndirimli emlak vergisi oranı uygulamasından nasıl faydalanacağımız hususunda bilgilerinizi talep ediyoruz.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden muhtelif tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların ve kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde bu meskene ait bina vergisi oranı sıfıra indirilmiştir.

Bu nedenle,  babanızın emekli aylığı dışında başka bir geliri olmaması nedeniyle kendisine ait mesken için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanması mümkündür. Ancak sahibi olduğu tek evi kiraya vererek kira geliri elde eden anneniz kirada oturmadığı için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanmasına olanak bulunmamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *