Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçinin ihbar tazminatı alamaması

Emeklilik nedeniyle iş akdi sona erdirilen işçinin kıdem tazminatı talebiyle açtığı davada ihbar tazminatına hak kazanamayacağına karar vermiştir.  Karara konu olan olayda, davacı iş akdinin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 13′üncü maddesi gereğince feshedildiğini belirterek ihbar tazminatı talebinde bulunmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun yazısında, iş akdinin feshedildiği günü takiben davacının belirtilen kuruma yaşlılık aylığının bağlanması için tahsis talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararda davacının isteği kısmen kabul edilerek ihbar tazminatına hükmedilmiştir. Olayımızda davalı, söz konusu iş akdini feshetmiştir. Ayrıca davacının fesihten sonra emekli aylığı talebi için SSK’ya tahsis talebinde bulunması söz konusudur. Bu durumdan hareketle Yargıtay davacının emeklilik nedeniyle iş akdinin sona erdirildiğine hükmetmiş ve ilk derece mahkemesinin verdiği ihbar tazminatı ödenmesi kararını bozmuştur.
 Hukuk dairesinin kararındaki karşı oy yazısında somut olayda işverenin feshi gerçekleştiği belirtilmiş ve bunun hukuki sonucunun 1475 sayılı Kanunu’nun 13′üncü maddesinden hareketle ihbar ve kıdem tazminatı olduğu belirtilmiş, ilk derece mahkemesinin verdiği karar savunulmuş ve Hukuk Dairesi’nin verdiği kararın işçinin emeklilik için başvurusunun cezalandırılması şeklinde bir değerlendirme yapılmıştır.
Burada davacı olan işçinin işe devam edip etmeme iradesine bakılması gereklidir. Olayımızda iş akdinin feshedildiği günü takiben davacı emekli olma talebinde bulunmuştur. Yani davacının işe iade edilme gibi bir isteği bulunmamaktadır. Dolayısıyla kendisinin de işe devam etme gibi bir düşünceye sahip olduğundan bahsedilemez. İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı Yasa’nın 14′üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. (Yargıtay 9. HD 2007/41150 E. 2009/6661 K. ) Yukarıda bahsedilen somut olayda işçinin ihbar tazminatı almaması gerektiğini düşünüyor ve 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği bozma kararına katılıyoruz.            

ALİ YÜKSEL                                                                                                                                                   11.10.2012        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *