Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Emekli olduktan sonra hak kazandığı kıdem tazminatını almadan aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçinin, son olarak işten ayrılışında kıdem tazminatı nasıl hesap edilir?

Emekli olduktan sonra hak kazandığı kıdem tazminatını almadan aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçinin, son olarak işten ayrılışında kıdem tazminatı nasıl hesap edilir?

 
 

Kıdem tazminatına ilişkin hükümler 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu konu ile ilgili ihtilaflar da yargıtay kararları ile çözüme kavuşturulmaktadır. Emekli olunulan tarihte işçinin kıdem tazminatı ödenmiş olsaydı, yargıtay kararlarına göre, işçilik hakları ödenerek tasfiye edilmiş olan eski hizmet süreleri nedeniyle işveren ibra edilmiş olacak, emeklilikten önceki süreler yeni hizmet akdi çerçevesinde yeniden değerlendirmeye alınmayacaktı. 14. maddeye göre de, aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenemeyeceği için, emeklilikten önceki sürelerin kıdem tazminatı tekrar hesabedilemeyecekti.

 
 

İşçiye emekli olduğu tarihte kıdem tazminatı ödenmediği, emeklilikten sonraki hizmet akdi de kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdiğine göre, 14. maddenin yukarıda sözü edilen hükmü ve yerleşmiş yargıtay kararları doğrultusunda kıdem tazminatına esas süre belirlenirken tüm çalışma süresi nazara alınacaktır. Bu durumda emeklilikten önceki ve sonraki süreler toplanarak 14. maddede de belirtildiği gibi son ücret üzerinden hesabedilen kıdem tazminatı işçiye ödenecektir.

 
 

Emeklilikten sonraki çalışma süresi kıdem tazminatına hak kazanılamayacak şekilde sona erdiği takdirde, yine bir yargıtay kararına göre, sonraki süreler kıdem tazminatı hesabında nazara alınmayacak, emeklilikten önceki sürelere ait kıdem tazminatı o tarihteki ücret üzerinden işçiye ödenecektir.

 
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *