Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek Türkiye’den yaşlılık aylığına hak kazanabilirler mi?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek Türkiye’den yaşlılık aylığına hak kazanabilirler mi?

İsteğe bağlı sigortanın şartları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 50. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, isteğe bağlı sigortalı olabilmek için, Türkiye’de ikamet etmek veya Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından olmak gerekir. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 1.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaktadır. Ancak, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye’de ikamet etme şartı aranmayacaktır. Bu işçiler kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından (4/a) kapsamında sigortalı sayılacak, bu sigortalılardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmayacaktır. Yurt dışındaki işyerlerinde çalışan bu sigortalıların bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri (4/a) kapsamında sigortalılık sayılacaktır. Yukarıdaki şartları taşıyan sigortalıların isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için, 5510 sayılı Kanun’un 50. maddesindeki diğer şartların da mevcut olması gerekir. İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyen Türk vatandaşlarına, emeklilik şartlarını yerine getirdikleri takdirde Türkiye’den kendilerine yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *