Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yurt dışına kargo ile mal gönderilmesinde ihracat İstisnasından yararlanılabilir mi?

 

 KDVK’nın 12’nci maddesine göre, yurt dışına mal gönderme işleminde, ihracat işleminde, işlemin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekmektedir:

 1- Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.

 2- Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmeyecektir.

 Yurt dışına yapılacak ihracat işleminde hangi belgenin kullanılması gerektiğine yönelik ise 84 seri numaralı KDVK Genel Tebliğinde önemli bir düzenleme yapılmış olup, bu Tebliğe göre, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesi kullanılması gerekmektedir. Gümrük beyannamesi kullanılmadan yapılan ihracat işlemi KDVK’nın 11’inci maddesine göre ihracat istisnasından faydalanamayacaktır.

 Bu konuda Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş olan 11.10.2006 tarih ve B.07.1.GİB.4.16. 02-300-06/1859 sayılı muktezada özetle şu açıklamalara yer verilmiştir:

“İlgide kayıtlı dilekçenizde, oto ve beyaz eşya üretiminde kullanılan elektrik kabloları demetlerinin üretim ve satışı faaliyetinizden ötürü İlimiz (…) Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün (…) vergi kimlik numarasında işlem gördüğünüz, yurt dışında bulunan müşterilerinize çok acil talepleri üzerine küçük miktar ve tutardaki malları Uluslararası Kargo Taşımacılık Şirketleri vasıtasıyla yurtdışı ettiğiniz ve gönderilen mallar için KDV hesaplamadan (ihracat istisnası kapsamında satış gösterilerek) satış faturalarının düzenlendiği, KDV iadesi talep edilmediği, gümrük beyannamesinin olmadığı ve malların taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen konşimento ile gönderildiğinden bahisle; bu tür teslimlerin ihracat teslimi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile değerlendirilmesi durumunda gümrük çıkış beyannamesi aranılmasının gerekip gerekmeyeceği konularında görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 İhracat yapan yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerin uymak zorunda olduğu en önemli kuralların başında gümrük mevzuatında yer alan kurallar gelmektedir. Gümrük mevzuatına göre, yurt dışına mal gönderilmesinde esas itibariyle “gümrük beyannamesi” düzenlenmesi zorunludur. Ancak gümrük beyannamesi düzenlemeden de fatura veya konşimento ile yurt dışına mal gönderilmesi de mümkündür.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *