Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yıllık iznimi bölerek kullanabilir miyim?

Yıllık iznimi bölerek kullanabilir miyim?

İş Kanunu’na göre, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçi yıllık ücretli izne hak kazanır. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, o işyerindeki hizmet süresine göre on dört, yirmi ve yirmi altı gündür. Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçiler ile elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Kanunla belirlenen bu asgari süreler, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Kanuna göre, yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin yukarıda belirtilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, kanunda öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

Ayrıca, yıllık ücretli izinlerini işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan işçilere istemeleri ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere, işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İş Kanunu’nun ilgili maddesine göre, yıllık ücretli izin süresini kanuna aykırı olarak bölen, işçinin hak ettiği iznini kullandırmayan veya eksik olarak kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için 2012 yılında 220 Türk Lirası idari para cezası verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *