Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yıllık izin süreleri ve 5 yıllık çalışma süresi

Özel bir işyerinde 1.7.2006 tarihinden beri çalışıyorum. 2011 yılı Temmuz ayında bu şirketteki 5 yıllık çalışma süremi tamamlamış oluyorum.

Bu yıl kullanmam gereken yıllık izin süresi ne kadardır?

YANIT 19:İş Kanunu’na göre, bir işyerinde deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlar yıllık ücretli izne hak kazanırlar. Aynı kanuna göre, hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olan işçilere ondört gün, beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi gün, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere ise en az yirmialtı gün yıllık ücretli izin verilir. Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Ayrıca izin süresine rastlayan pazar günleri ile ulusal bayram ve genel tatil günleri izinden sayılmadığı için, bu süreler yukarıda sözü edilen yıllık izin sürelerine ilave edilir. Yukarıdaki açıklamalara göre, işyerinizdeki uygulama, hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile kanunda belirtilen yıllık ücretli izin süreleri artırılmamış ise, 2011 yılında kullanacağınız izin süresi ondört gün olacaktır. Çünkü 2011 yılında kullanacağınız izin 5. izninizdir.

2012 yılında 6. izninize hak kazanacağınızdan, izin süreniz yirmi gün olacaktır

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *