Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yeni defterler ve yeni cezalar geldi

Yeni defterler ve yeni cezalar geldi

29 Aralık 2011 Yazan Şükrü Kızılot

HANGİSİNİ anlatalım?

Yeni defterler de var, para cezaları da hatta hapis cezaları da…
En iyisi bir ucundan başlayalım.

DEFTER SAYISI ARTTI

Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK) ile ticari defterlerin sayısı artırıldı.

Mevcut defterlere ek olarak;

1- Pay defteri,

2- Yönetim Kurulu karar defteri,

3- Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, gibi işletmenin muhasebesi ile ilgili olmayan defterler de ticari defter kabul edildi.

Yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler de olacak. Bu defterlerin hangisi olacağı “Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu” tarafından belirlenecek (YTTK Md.64). Bu arada, Vergi Usul Kanunu değişmezse, vergi yasaları yönünden ayrı, Ticaret Kanunu açısından ayrı defter tutulması söz konusu olacak!

AÇILIŞA DA KAPANIŞA DA TASDİK

Ticari defterlerin açılış ve kapanışları, “noter” tarafından onaylanacak.

Tasdik ettirilecek defter sayısının artırılması ve kapanış tasdikine de zorunluluk getirilmesi nedeniyle, noterlerin “iş yükü” ve doğal olarak da “tasdik geliri” artmış olacak.

Kapanış tasdiki, daha önce bazı defterler için söz konusuydu. Şimdi ticari defterlerin tamamı için yaptırılacak. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılacak. (Md.64).

Hemen belirtelim, 2011 defterleri için “kapanış tasdiki” söz konusu değil.

YENİ CEZALAR

Önce adli para cezası kesilecek. Ödenmezse, hapis cezası uygulanacak.

1. Adli Para Cezası:
a) Defterlerin Tutulmaması: Ticari defterlerini tutmayanlar ya da defterlerini kurallara uygun bir şekilde tutmayanlar, 200 günden aşağı olmamak üzere (4-20 bin TL) adli para cezası ile cezalandırılacak (YTTK. Md. 64, 65 ve 562).
b) Açılış ve Kapanış Tasdikinin Yaptırılmaması: Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikini yaptırmayanlar, 200 günden aşağı olmamak üzere (4-20 bin TL) adli para cezasıyla cezalandırılacak.
Yukarıda belirtilen günlerle ilgili adli para cezası, hakimin takdirine bağlı olarak günlük olarak, 20-100 lira arasında uygulanacak.
Yasada “Adli para cezası, 200 günden başlar” denildiği için hakimin takdirine bağlı olarak bu süre 500 gün ya da 700 gün olarak da belirlenebilir.

2. Hapis Cezası:
Yukarıda belirtilen adli para cezaları ödenmediği takdirde, para cezası hapse çevrilecek.
Böyle olunca;
– Defterlerin bir kısmını veya tamamını tutmayanlar,
– Açılış ve/veya kapanış tasdikini yaptırmayanlar,
hapse girebilecekler.
Defterlerle ilgili başka ve daha ağır adli para cezaları ve hapis cezaları da var. Onları da bir başka yazımızda ele alacağız.

HAPİS KALDIRILMALI

Defterlerin tutulmaması ya da kurallara uygun tutulmaması veya tasdik ettirilmemesi halinde, adli para cezasının ödenmemesine bağlı olarak “hapis cezası” uygulanabilmesi, yanlış bir uygulama.

Yapılacak bir yasa değişikliği ile adli para cezalarının “idari para cezası”na dönüştürülmesi halinde, bu sorun çözümlenmiş olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *