Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Ulusal bayram ve genel tatillerde işçi çalıştırılabilir mi? İşçi bu tatil günlerinde çalıştırılırsa kendisine ne kadar ücret ödenir?

Ulusal bayram ve genel tatillerde işçi çalıştırılabilir mi?

İşçi bu tatil günlerinde çalıştırılırsa kendisine ne kadar ücret ödenir?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre, Cumhuriyet bayramı ulusal bayram, diğer resmi, dini ve yılbaşı günleri genel tatil, pazar günleri de hafta tatili olarak kabul edilmiştir. Bu kanunda sadece 29 ekim günü özel işyerlerinin kapanmasının zorunlu olduğu belirtilmiş ancak bugün çalışılması halinde bir müeyyide düzenlenmemiştir.

İşçinin yukarıda sözü edilen günlerde çalıştırılması halinde ücretlerinin nasıl ve ne kadar ödeneceği ise İş Kanununda düzenlenmiştir. İş Kanunu, İşçilerin ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştırılamayacağına dair bir yasaklama getirmemiştir. Kanunun 44. maddesine göre, ulusal ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilir. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin önceden yazılı onayının alınmış olması gerekir. Aynı Kanunun 47. maddesine göre ise, işçiler ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenecektir. Böylece, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçi, çalıştığı her tatil günü için 2 günlük ücrete hak kazanacaktır. Örneğin, kurban bayramında çalışmayan ancak, ayın diğer günlerinde tam çalışan bir işçi 30 günlük ücrete hak kazanırken, bayramda 2 gün çalışan işçi genel tatilde çalışmasından dolayı 32 günlük ücrete hak kazanacaktır. Ancak, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine bir düzenleme getirilebilir.

kaynak: lebib yalkın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *