Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

süreli)

Kısmi Süreli (part-time) Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin

Part-Time (Kısmi süreli) iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden […]

Yeni Borçlar Kanunu’nda sözleşme devri, ihbar süreleri ve belirli süreli iş sözleşmesi

    Yeni borçlar kanunu’nda sözleşme devri, ihbar süreleri ve belirli süreli iş sözleşmesi Selahattin BAYRAM* I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Toplam 649 maddeden oluşmaktadır. Yürürlük başlıklı 648’inci maddesinde Kanunun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Söz konusu […]

Kısmi Süreli Olarak Bir Şirkette Çalışmaktayım

Sorunuz: kısmi süreli olarak bir şirkette çalışmaktayım lakin 120 saat olan aylık çalışma sürelerimi fazladan shift yazarak gece çalışması vs yaparak 2 ayda 70 saat fazla çalıştırdılar bu konuda yapabileceğim bir şikayet ya da tazminat hakkım var mıdır?(Osman B.) Cevabımız: Kısmi sureli çalışma haftalık çalışma saatinin 2/3′nden az olan çalışmalara […]

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde İşçinin Önceden Bir Bildirim Yapması Gerekiyor Mu?

  Sorunuz: Merhaba,17.07.2010 yılında şu anda çalışmakta olduğum şirket ile imzalamış olduğum. Çok teşekkür ederim, İyi çalışmalar (Ceyda O.) Cevabımız: Merhabalar,Öncelikle sunu belirtmek isterim ki sözleşmede bu sözleşme 2 yilbiktir gibi bir maddenin bulunması sözleşmeyi belirli sureli is sözleşmesi yapmamaktadır. Bir sözleşmenin belirli sureli olabilmesi için is sözleşmesinin objektif bir […]

Kısmi süreli çalışanlar gss primi ödeme şaşkınlığında

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR GSS PRİMİ ÖDEME ŞAŞKINLIĞINDA 01.01.2012 Tarihinde zorunlu GSS uygulaması hayata geçmeye başlamıştı.30 günden az çalışan Kısmi Süreli Çalışanlar içinde GSS ödeme zorunluluğu da başlamış oldu.     4857 sayılı İş Kanunun ; İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha […]

Uzun süreli raporlu olanlarin yillik izin süresi başlangiç tarihi nasil belirlenir?

Uzun süreli raporlu olanlarin yillik izin süresi başlangiç tarihi nasil belirlenir? Bunaltıcı yaz sıcakları başladığında yıllık izin telaşı çalışanlarda başlıyor. Bazı işyerleri ise belirledikleri sürede topluca çalışanlarına yıllık izin kullandırabiliyor. Yıllık izin süreleri 4857 sayılı Kanunda belirlenmiştir. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az […]

Kısmi süreli çalışmalarda genel sağlık sigortası primi

Eşlerden biri sigortalı olarak ayda 30 tam gün çalışıyor. Diğer eş ise kısmi süreli (part-time) çalışıyorsa, bu eş eksik olan günleri için genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda mıdır? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, kısmi süreli çalışan eş sigortalı olarak bir işte çalışmamış olsaydı, bakmakla […]

GSS açısından kısmî süreli çalışma

Gelişmiş toplumlarda çalışma sürelerinin esnekliği önem kazanmıştır. Kısmi süreli iş ilişkisine dayalı olarak yapılan çalışmalar, verimliğin artması, istihdam maliyetlerinin düşürülmesi için bilhassa hizmet sektöründe sıkça rastlanan bir durumdur. Bu tür çalışma şekillerinden işletmelerde beklenen fayda, iş sürelerini daha verimli kullsürümanmak, daha az personel ile daha kısa süreli çalışma sürecinde verimliliği […]

Her Kısmi Süreli Çalışana Gelir Tespiti Gerekmiyor

Her Kısmi Süreli Çalışana Gelir Tespiti Gerekmiyor Her Kısmi Süreli Çalışana Gelir Tespiti Gerekmiyor Soru: 1983 yılında doğumlu bekâr çalışanım. Halk eğitim merkezinde ayda 240 TL’ye haftada 2 gün ücretli öğretmenlik yapıyorum. Gelir tespiti yaptırmam zorunlu mu? Nisan ayında derslerim bitiyor, eğer çalışmaya devam etmezsem babamın sigortasından yararlanmaya devam edebilir […]

Deneme Süreli İş Akdi ve Bu Sürenin Kıdem Tazminatına Etkisi

Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) ise ücret ödemeyi üstlenmesiyle oluşan iş sözleşmeleri, Kanun’daki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlenebilmektedir.   I- GİRİŞ Buna göre, iş sözleşmeleri; sözleşmenin süresi, yapılacak işin niteliği ve çalışma süreleri esas alınarak yapılacağı gibi, deneme süreleri esas alınarak da […]