Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

muhtasar

Muhtasar beyanname ne zaman verilir?

Kira ödemelerinin muhtasar beyannamesinin ne zaman verileceği konusunda bilgilerinizi rica ediyorum. Gayrimenkul sermaye iradında gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre gayrimenkul sermaye iradına konu olacak bir gelir unsurunun vergilendirilmesi için mutlaka tahsil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla dönemleri ile kira ödemeleri arasında mutlak bir paralellik kurulmaması gerekir. Ödeme yapıldıkça […]

Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyannamenin Verilmesi

Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyannamenin Verilmesi Üç aylık muhtasar beyanname vermek isteyen mükelleflerin GVK’nın 98’inci maddesinde de belirtildiği üzere; çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısının 10 ve daha az olması,  yapılan tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifat bulunmaması ve bağlı bulunduğu vergi dairesine önceden üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceğinin […]

Şirket ortağına ait işyerinin bedelsiz olarak kullanılması durumunda vergilendirme

Şirket ortaklarından kendi mülkiyetlerine ait işyerlerini şirket için kullandırtması ve bunun karşılığında herhangi bir kira bedeli almadığı durumlarda nasıl bir işlem yapılacaktır. Normal şartlar altında şirket ortağı dahi olsa kendisine ait işyerinin şirket adına kullandırtması durumunda burada kira geliri elde edip şirketin de bu kira tutarı üzerinden muhtasar beyannamede stopajını […]