Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

ly

Doğum borçlanması bildirimi

Doum nedeniyle uzun sreli istirahate ayrlan sigortalmzn her ay sonu geici i gremezlik deneini alabilmesi iin, iveren olarak istirahatli srede i yerinde almadna dair bildirimi hangi srelerde Kuruma gndermemiz gerekecektir? 5510 sayl Kanunun (4/a) kapsamndaki sigortallarn istirahatli olduklar sreler iin geici i gremezlik deneklerini alabilmeleri iin, bu srede i yerinde […]

Ssk’ya ödenen primlerin iadesi

Şu anda 55 yaşında bir ev kadınıyım. 1.6.1984 tarihinden bugüne kadar SSK’ya ödenen primlerim emekli olmam için yeterli değil. Ödenen primleri Kurumdan geri alabilir miyim? Ödenen primlerin miktarı ne kadar olacaktır? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 31. maddesine göre, çalıştığı işten ayrılan ve yaşlılık aylığı bağlanması […]

Kıdem tazminatı, Aynı işyerinde iki ayrı dönemde çalışan işçinin kıdem tazminatı

İki ayrı dönemde aynı işyerinde çalışan işçinin emekli olması halinde, ilk döneme ait çalışma süresi kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır mı? 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun yürürlükte bırakılan 14. maddesine göre, bir işyerinde bir yıldan fazla çalışan ve emeklilik nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Aynı maddeye göre, […]

Damga vergisi defteri ve mükellefiyeti

Sürekli damga vergisi mükellefiyeti açtırılması durumunda, ayrıca damga vergisi defterinin de tutulması zorunlu mudur? 16, 32, 43 ve 44 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğlerinde sayılan mükelleflerden olmanız ve sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeniz durumunda, damga vergisi defteri tutmanız ve onaylatmanız gerekmektedir.

Engellilerin araç alımındaki ötv istisnası

% 50 özürlü raporum bulunması nedeniyle özel donanımlı araç alımında ÖTV istisnasından faydalanma imkânım var mıdır? ÖTV Kanununun 7. maddesindeki hükümlere göre sakatlık derecesi % 90’ın altında olup, bahsi geçen araçları bizzat kullanılmak amacıyla, debriyaj, fren, gaz pedalı ve vites kolu gibi hareket ettirici aksamında sakatlığına uygun özel tertibat yaptıran, […]

Posta ve kargo yoluyla yapılan ihracat

Posta-kargo yoluyla yurt dna yaplan satlarn ihracat teslimi olarak saylp saylamayaca konusunda fikirlerinizi renmek istiyoruz. Yurt dna posta (kargo) yoluyla yaplan teslimlerde gmrk beyannamesi dzenlenmemesi nedeniyle sz konusu teslimler KDV Kanununun 11/1-a maddesi gereince ihracat teslimi olarak deerlendirilemeyecek olup, bu teslimlere ilikin dzenlenecek faturalarda ait olduklar oranda KDV hesaplanmas gerekmektedir. […]

Yüzde 5 %5’lik indirim gider ya da maliyet unsuru mudur?

5510 sayılı Kanunun kapsamında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden işveren hissesinin beş puanlık kısmının hazinece doğrudan Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesi ve şirket tarafından söz konusu sigorta primleri işveren hissesinin % 5 eksiği ile tahakkuk ettirilip ödenmiş olması durumunda, hazinece doğrudan Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenen % 5’lik sigorta primlerinin gelir […]

Kira vergisi ekine belge eklenmeli mi?

Gayrimenkul sermaye iradna ilikin vereceim beyannamede gsterilecek dier indirimlere ait belgelerin verilecek beyannameye eklenip eklenmeyecei hususunda grlerinizi renmek istiyorum. yi almalar. Gelir Vergisi Kanununun 89 ve 91.  maddelerinde yer alan hkm ve aklamalara gre, safi iratlarn gerek gider usulyle tespit eden gayrimenkul sermaye irad sahiplerinin gerek giderlerine ilikin belgeleri, Yllk […]

Stopaj kesintilerinin ssk borcundan mahsup edilmesi

Adi ortaklk olarak faaliyette bulunuyoruz. Hak edi demeleri zerinden yaplan stopaj kesintilerinden doan iade alacann Sosyal Gvenlik Kurumu borcuna mahsup edilip edilemeyecei hususunda bilgilerinizi talep ediyorum. Gelir Vergisi Kanununun 121.. maddesi ile 252 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliindeki hkm ve aklamalar erevesinde; adi ortaklnza yaplan hak edi demeleri zerinden yaplan […]

Yurt dışı borçlanmasını gelir vergisinden indirebilir miyim?

3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” kapsamında Libya’daki çalışmalarım nedeniyle, 11.000 TL. yurt dışı borçlanması yaptım. Söz konusu prim tutarını ücret matrahımdan indirim konusu yapabilir miyim? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesi ile 111 No.lu Genel Tebliğinde yer […]